Treći internacionalni kongres o katehezi, 8.-10. rujna 2022., Rim

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

na adresu Nacionalnog katehetskog ureda stigao je poziv na Treći internacionalni kongres o katehezi koji će se održati u Rimu od 8. do 10. rujna 2022. Kongres je u organizaciji Papinskog vijeća za promociju nove evangelizacije.

Tema kongresa je Kateheta – svjedok novog života u Kristu. Na Kongres su pozvani svi koji su odgovorni za katehezu kako na nacionalnoj tako i na nad/biskupijskoj razini te na poseban način osobe koje aktivno sudjeluju u formacijama.

S obzirom na gore navedeno pozvani ste prijaviti se na isti, naravno ukoliko ste u mogućnosti i zainteresirani.

Prijaviti se možete online (ispunjavanje obrasca) na web stranici www.pcpne.va do 31. srpnja 2022.

Za sve detaljnije obavijesti možete poslati upit na e-mail office@pcpne.va

Program Kongresa:

7. ENG Programma III Congr cat

7. ITA Programma III Congr cat

2022-25-011

 

Povezane objave

60. plenarno zasjedanje Sabora HBK – Priopćenje

anita.vranic

Katehetska škola za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, izvješće

anita.vranic

Katehetska zimska škola, program

anita.vranic

Državno natjecanje iz vjeronauka, popis ekipa

anita.vranic

U Vatikanu predstavljen novi Direktorij za katehezu

anita.vranic

Odgoj učenika – zajednički izazov Crkve i društva

anita.vranic