Zakoni i pravilnici

nku_admin
Odluka o proglašenju zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Radno-pravni status vjeroučitelja katoličkog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama
Stručno mišljenje o obvezi polaganja stručnog ispita vjeroučitelja
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnika
Program polaganja stručnog ispita za vjeroučitelje u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
Protokol o postupanju u slučaju zanemarivanja djece