Službe unutar NKU HBK

nku_admin
Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju

Msgr. dr. sc.  ĐURO HRANIĆ
nadbiskup đakovačko-osječke nadbiskupije
e-mail: duro.hranic@djos.hr
Strossmayerov trg 6, 31 400 ĐAKOVO

Predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK

izv. prof. dr. sc. IVICA PAŽIN
Strossmayerov trg 4, 31 400 ĐAKOVO
e-mail: ivica.pazin@djkbf.hr

Tajnica ureda

ANITA VRANIĆ, dipl. teolog

Ksaverska cesta 12 a, 10 000 ZAGREB

VIŠI SAVJETNICI NACIONALNOG KATEHETSKOG UREDA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

Viša savjetnica NKU-a HBK za predškolski vjerski odgoj:

ANITA TOLIĆ
e-mail: anita.tolic1@gmail.com

Viši savjetnik NKU-a HBK za vjeronauk u osnovnoj školi:

mr. JOSIP PERIŠ
Poljana kneza Trpimira 7,  21 000 SPLIT
e-mail: katehetski.ured@st.htnet.hr

Viša savjetnica NKU-a HBK za vjeronauk u srednjoj školi:

Prof. dr. sc. ANA s. THEA FILIPOVIĆ

Primorska 20, 10 000 ZAGREB

e-mail: ana.filipovic1@zg.htnet.hr

Viša savjetnica  NKU-a HBK za osobe s poteškoćama u razvoju:

KRISTINA BENČEK, prof.

e-mail: kristina.kramaric@gmail.com

Viši savjetnik NKU-a HBK za župnu katehezu:

mr. sc. PAVAO GOSPODNETIĆ

e-mail: donpagos@gmail.com

Viši savjetnik NKU-a HBK za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala:

Dr. ANTE PAVLOVIĆ

Nikole Šubića Zrinskog 7, 88 000 MOSTAR, BiH

e-mail: antep2@tel.net.ba

TRAJNO USAVRŠAVANJE VJEROUČITELJA U ŠKOLI I KATEHETA U ŽUPNOJ ZAJEDNICI

Predsjednik Komisije NKU-a HBK za trajnu katehetsku formaciju za trajno usavršavanje vjeroučitelja u školi i kateheta u župnoj zajednici

izv. prof. dr. sc. IVICA PAŽIN
Strossmayerov trg 4, 31 400 ĐAKOVO
e-mail: ivica.pazin@djkbf.hr

 

VODITELJI POVJERENSTAVA ZA KATEHETSKE ŠKOLE

1. ANITA TOLIĆ, dipl. odgojiteljica
Voditeljica Povjerenstva za Katehetsku školu za predškolski vjerski odgoj
e-mail: anita.tolic1@gmail.com

2. Mr. sc. JOSIP PERIŠ
Voditelj Povjerenstva za Katehetsku ljetnu školu za vjeroučitelje u osnovnoj školi
Poljana kneza Trpimira 7,  21 000 SPLIT
e-mail: katehetski.ured@st.htnet.hr

3. Prof. dr. sc. JOSIP ŠIMUNOVIĆ
Voditelj Povjerenstva za Katehetsku proljetnu školu za vjeroučitelje u osnovnoj školi
Kaptol 3, 10 000 ZAGREB
e-mail: josip.simunovic@zg.htnet.hr

4. Prof. dr. sc. ANA s. THEA FILIPOVIĆ
Voditeljica Povjerenstva za Katehetsku ljetnu školu za vjeroučitelje u srednjoj školi
Primorska 20, 10 000 ZAGREB
e-mail: ana.filipovic1@zg.htnet.hr

5. KRISTINA BENČEK, prof.
Voditeljica Povjerenstva za Katehetsku školu za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja
e-mail: kristina.kramaric@gmail.com