Papina kateheza na općoj audijenciji 5. lipnja 2019.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Protekli sam vikend boravio na apostolskom putovanju u Rumunjsku, na poziv gospodina Predsjednika i gospođe Predsjednice Vlade. Ponovno im zahvaljujem i svoju zahvalu protežem i na druge predstavnike građanskih i crkvenih vlasti i sve one koji su surađivali u ostvarivanju ovoga pohoda. Prije svega zahvaljujem Bogu koji je dopustio Petrovom nasljedniku vratiti se u tu zemlju, dvadeset godina nakon posjeta sv. Ivana Pavla II.

Ukratko, kao što je najavilo geslo putovanja, pozvao sam da „koračamo zajedno“. I radost mi je da sam to mogao učiniti ne izdaleka ili odozgo, nego tako da ja sam hodim usred rumunjskog naroda, kao hodočasnik u njegovoj zemlji.

Na različitim susretima na vidjelo su izašli vrijednost i potreba za zajedničkim hodom bilo među kršćanima, na razini vjere i milosrđa, bilo među građanima, na razini zalaganja u društvu.

Kao kršćani, imamo milost da živimo u razdoblju bratskih odnosa između različitih Crkava. U Rumunjskoj većina vjernika pripada Pravoslavnoj crkvi, kojoj je trenutno na čelu patrijarh Daniel, kojem upućujem svoj bratski i zahvalni pozdrav. Katolička zajednica, i „grčka“ i „latinska“, živa je i aktivna.

Jedinstvo svih kršćana, iako nepotpuno, temelji se na jednom krštenju i zapečaćeno je krvlju i patnjom koju su zajedno podnosili u mračnim vremenima progona, osobito u prošlom stoljeću pod ateističkim režimom.

Ondje postoji i luteranska zajednica koja također ispovijeda vjeru u Isusa Krista, te je u dobrim odnosima s pravoslavcima i katolicima.

S patrijarhom i Svetim sinodom Rumunjske pravoslavne Crkve imali smo vrlo srdačan susret, u kojem sam potvrdio želju Katoličke crkve da zajedno hodimo u pomirljivom sjećanju i prema potpunijem jedinstvu, koje je rumunjski narod proročki zazivao upravo tijekom posjeta sv. Ivana Pavla II.

Vrhunac te važne ekumenske dimenzije putovanja bila je svečana molitva Očenaša u novoj, velebnoj pravoslavnoj katedrali u Bukureštu. To je bio trenutak snažne simboličke vrijednosti, jer je Očenaš kršćanska molitva par excellence, zajednička baština svih krštenika. Nitko ne može govoriti „Oče moj“ i „Oče vaš“, ne, nego „Oče naš“, zajednička baština svih krštenika. Pokazali smo da jedinstvo ne oduzima legitimnu različitost. Neka nas Duh Sveti vodi da sve više živimo kao djeca Božja i braća među nama.

Kao katolička zajednica slavili smo tri euharistijska bogoslužja. Prvo u katedrali u Bukureštu, 31. svibnja, na blagdan Pohoda Blažene Djevice Marije, slike Crkve na putu u vjeri i ljubavi. Druga euharistija bila je u svetištu u Șumuleu Ciucu, odredištu mnogih hodočasnika. Tamo Majka Božja okuplja vjernički puk u različitosti jezikâ, kulturâ i tradicijâ. Treće je slavlje bilo bogoslužje u Blaju, središtu Grkokatoličke crkve u Rumunjskoj, s beatifikacijom sedam grkokatoličkih biskupa mučenika, svjedokâ slobode i milosrđa koji dolaze iz evanđelja.

Jedan od tih novih blaženika, mons. Iuliu Hossu za vrijeme svog zatočeništva je napisao: „Bog nas je poslao u ovu tminu patnje kako bismo udijelili oproštenje i molili za obraćenje sviju“. Kad razmišljamo o strašnim mučenjima kojima su bili izloženi uviđamo da su ove riječi svjedočanstvo milosrđa.

Osobito intenzivan i svečan bio je susret s mladima i obiteljima, održan u Iaşiju, drevnome gradu i važnome kulturnom središtu, raskrižju Zapada i Istoka. Mjesto je to koje poziva otvoriti putove kojima će se kročiti zajedno, u bogatstvu različitosti, u slobodi koja ne siječe korijene, ali vas privlači na kreativan način. I ovaj je susret imao marijansko obilježje i zaključen je s povjeravanjem mladih i obitelji Svetoj Majci Božjoj.

Posljednja etapa putovanja bio je posjet romskoj zajednici u Blaju. U tome su gradu vrlo brojni i zato sam ih htio pozdraviti i ponovno uputiti apel protiv svake diskriminacije i za poštivanje osoba bilo koje etničke pripadnosti, jezika i vjere.

Draga braćo i sestre, zahvalimo Bogu za ovo apostolsko putovanje i molimo ga da po zagovoru Djevice Marije donese obilne plodove za Rumunjsku i Crkvu u tim krajevima.

U sklopu pozdrava vjernicima na talijanskom jeziku

Sljedeće subote, 8. lipnja, navršava se peta godišnjica susreta, ovdje u Vatikanu, između predsjednika Izraela i Palestine sa mnom i patrijarhom Bartolomejem. U 13 sati pozvani smo posvetiti „minutu za mir“ – vjernici u molitvi, a oni koji ne vjeruju u razmišljanju: svi zajedno za bratskiji svijet. Zahvaljujem Međunarodnoj katoličkoj akciji koja promiče ovu inicijativu.

 

Povezane objave

Papina kateheza na općoj audijenciji, 23. kolovoza 2023.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 28. rujna 2022.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 17. siječnja 2024.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 30. prosinca 2020.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 28. travnja 2021.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 22. siječnja 2020.

anita.vranic