U Vatikanu predstavljen novi Direktorij za katehezu

Predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije nadbiskup Rino Fisichella predstavio je 25. lipnja u u Tiskovnom uredu Svete Stolice novi Direktorij za katehezu, prenosi Vatican News.

Novi je dokument još jedan korak na putu kontinuiteta kateheze nakon Drugoga vatikanskog sabora, kako bi se odgovorilo na izazove digitalne kulture i globalizacije kulture. Nadbiskup Fisichella istaknuo je da je kontinuitet novoga Direktorija, koji je odobrio papa Franjo, u ponovnom isticanju da kateheza obuhvaća cijeli život svakog krštenika, budući da je ona susret s Gospodinom i sudjelovanje u njegovu otajstvu u našem životu.

Novost je dokumenta u tomu što se u njemu napominje da se kateheza ne provodi zato da se primi neki sakrament, nego poradi postupnoga uključivanja u život kršćanske zajednice, te kako bismo i danas dali svoje dosljedno svjedočanstvo. Osim toga, kateheza treba ući u kaznionice, treba se susresti s migrantima, obuhvatiti osobe s invaliditetom i one najslabije, kako nitko ne bi bio ostavljen sam na svojem putu vjere.

Glavna točka i obilježje novoga direktorija je, međutim, intenzivno djelovanje koje povezuje katehezu s evangelizacijom, i koje od prvoga navještaja Krista stvara uporište za obnovljenu katehezu. Upravo je u tomu na istoj valnoj dužini s onim što je papa Franjo napomenuo o katehezi u apostolskoj pobudnici „Evangelii gaudium“ (Radost evanđelja). On želi kerigmatsku katehezu; odnosno ističe potrebu za povezanošću evangelizacije i kateheze. Kateheza je jedan dio evangelizacije, a ne njezina alternativa, istaknuo je nadbiskup Fisichella.

Povezane objave

Katehetska ljetna škola za osnovnoškolske vjeroučitelje, Split

anita.vranic

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u osnovnim školama 2019.

anita.vranic

Katehetsko nastojanje Crkve i vjeronauk u školi u Godini vjere

nku_admin

“Da vaša radost bude potpuna”

nku_admin

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama 2019.

anita.vranic

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada 2020.

anita.vranic