Papina kateheza na općoj audijenciji, 15. siječnja 2020.

”Budimo hrabri i radosni vjerovjesnici”

Tema kateheze: „Pavao… je primao sve koji su dolazili k njemu, propovijedao kraljevstvo Božje… sa svom slobodom, nesmetano“ (Dj 28, 30-31). Pavlovo zatočeništvo u Rimu i plodnost navještaja

Draga braćo i sestre!

Posljednjom misijskom etapom svetoga Pavla, to jest Rimom (usp. Dj 28, 14), zaključujemo danas kateheze o Djelima apostolskim.

Pavlovo putovanje, koje je sraslo s putovanjem evanđelja, dokaz je da ljudski putevi, ako se žive u vjeri, mogu postati „tranzitni“ prostor Božjega spasenja kroz riječ vjere koja je aktivni kvasac u povijesti, kadra stubokom promijeniti situacije i otvarati uvijek nove putove.

Pavlovim dolaskom u srce Carstva završavaju Djela apostolska koja ne završavaju Pavlovim mučeništvom, nego obilnom sjetvom Riječi. Kraj Lukinoga izvješća, u čijem je središtu putovanje evanđelja svijetom, sadrži i sažima svu dinamičnost Božje riječi, nezaustavljive Riječi koja hita da svima priopći spasenje.

U Rimu Pavao prije svega susreće svoju braću u Kristu koja ga pozdravljaju i ulijevaju mu hrabrost (usp. Dj 28, 15) i čije toplo gostoprimstvo kazuje koliko je njegov dolazak bio očekivan i željen. Zatim mu je bilo dopušteno da živi slobodno pod vojnom paskom (custodia militaris), odnosno s vojnikom koji ga je čuvao, bio je u kućnom pritvoru. Unatoč tome što je utamničen, Pavao se može susretati sa židovskim prvacima kako bi im objasnio zašto je bio prisiljen pozvati se na cara i kako bi im govorio o Božjem kraljevstvu. Pokušava ih navesti da povjeruju u Isusa, polazeći od Svetog pisma i pokazujući kontinuitet između Kristove novosti i „nade Izraelove“ (Dj 28, 20). Pavao prepoznaje da je židovstvo u njemu duboko usađeno i vidi u evanđelju koje propovijeda, to jest u naviještanju Krista koji je umro i uskrsnuo, ispunjenje obećanja danih izabranom narodu.

Nakon tog prvog neformalnog susreta u kojem nalazi spremne Židove, slijedi službeniji, tijekom kojega, čitav dan, Pavao naviješta Božje kraljevstvo i pokušava otvoriti svoje sugovornike vjeri u Isusa, polazeći od „Mojsijeva zakona i prorokâ“ (Dj 28, 23). Kako ih ne uspijeva sve uvjeriti, prokazuje otvrdnuće srca Božjeg naroda, razlog njegove osude (usp. Iz 6, 9-10) i s velikom ljubavlju slavi spasenje narodâ koji su se pokazali osjetljivima na Boga i sposobnima slušati Riječ evanđelja života (usp. Djela 28, 28).

U tom dijelu naracije Luka zaključuje svoje djelo pokazujući nam ne Pavlovu smrt, nego dinamizam njegova propovijedanja, Riječi koja „nije okovana“ (2 Tim 2, 9) – Pavao nema slobodu kretanja ali slobodno govori jer Riječ nije okovana – to je Riječ spremna da je apostol Pavao sije punim rukama. Pavao to čini „sa svom slobodom, nesmetano“ (Dj 28, 31), u kući u kojoj prima one koji žele primiti navještaj Božjega kraljevstva i upoznati Krista. Ta kuća otvorena svim srcima koja traže Boga slika je Crkve koja se, iako progonjena, neshvaćena i okovana, nikada ne umara primati svakog muškarca i ženu majčinskim srcem kako bi im navijestila ljubav Oca koji se učinio vidljivim u Isusu.

Draga braćo i sestre, neka na kraju ovoga putovanja, koje smo zajedno živjeli slijedeći trag evanđelja u svijetu, u svakom od nas Duh oživi poziv da budemo hrabri i radosni vjerovjesnici. Neka učini i nas, poput Pavla, kadrima prožeti naše domove evanđeljem i učiniti ih prostorima bratstva gdje se prihvaća živoga Krista koji „nam dolazi ususret u svakom čovjeku i u svakom vremenu“ (usp. Predslovlje došašća, II).

 

Povezane objave

Papina kateheza na općoj audijenciji, 15. travnja 2020.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 2. ožujka 2022.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 10. studenoga 2021.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 9. rujna 2020.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 5. listopada. 2022.

anita.vranic

Papina kateheza na općoj audijenciji, 5. siječnja 2022.

anita.vranic