Upute za provedbu školske razine Natjecanja iz vjeronauka

školska godina 2020./2021.

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., sukladno izmijenjenom Vremeniku natjecanja i smotri u školskoj godini 2020./2021., uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-01/20-01/00695, URBROJ: 533-05-21-0004 od 12. siječnja 2021. godine) organizira se i provodi sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske koje su objavljene na mrežnim stranicama Agencije https://www.azoo.hr/obavijest-o-organizaciji-i-provedbi-natjecanja-i-smotri/

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada na školskoj razini provodi se 16. veljače 2021. (utorak) od 13.00 do 14.00 sati u školama učenica i učenika koji su prijavljeni za natjecanje. U provedbi Natjecanja nužno je pridržavati se svih protuepidemijskih mjera, minimalno sukladno uputama za održavanje državne mature 2019./2020. te uz obvezno nošenje maske za sve sudionike.

Svim učenicima kojima je na dan natjecanja izrečena mjera samoizolacije/izolacije imaju pravo sudjelovati na natjecanju u online okruženju. U navedenom slučaju učeniku se na službeni mail ime.prezime@skole.hr dostavlja test, učenik mora biti nadgledan putem kamere od strane člana Povjerenstva, a nakon završetka pisanja testa učenik ga mailom dostavlja Povjerenstvu na službenu adresu s koje je učeniku poslan test. Za pisanje online testa mogu se koristiti platforme za čije prijavljivanje učenici koriste službene adrese ime.prezime@skole.hr, kao što su MoD, Mooc, Loomen, Zoom te alate iz Office 365 za škole.

Sukladno Pravilima o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri – obrasci, škola prikuplja privole za maloljetne učenike, punoljetne učenike i mentore sudionike natjecanja. Privole se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (https://www.azoo.hr/upute-i-obavijesti-arhiva/pravila-o-zastiti-osobnih-podataka-prikupljenih-u-svrhu-sudjelovanja-na-natjecanju-smotri-obrasci/) i čuvaju se u školi učenika do kraja tekuće školske godine.

Priprema natjecanja:

 1. Ravnatelj/ica škole imenuje Povjerenstvo za provedbu školske razne Natjecanja iz vjeronauka – vjeronaučne olimpijade.

U Povjerenstvo može biti imenovan učitelj/nastavnik vjeronauka s tim da imenovani učitelj/nastavnik vjeronauka nije mentor učeniku ili ekipi koja se natječe.

 1. Nakon što škola zaprimi materijale (test i evidencijske listiće) za natjecanje, Povjerenstvo je dužno u najstrožoj tajnosti umnožiti test u potreban broj primjeraka. Testovi se printaju jednostrano. Umnožene testove zajedno s naslovnicom potrebno je zaklamati.

U mapi EVIDENCIJSKI LISTIĆ pohranjeno je 25 podmapa. Svaka podmapa sadrži četiri evidencijska listića s zaporkom koja sadrži isti pojam i četiri različita broja. Evidencijske listiće je potrebno isprintati, staviti u male omotnice i grupirati po ekipama. Za svaku ekipu potrebno je pripremiti četiri omotnice s četiri evidencijska listića koji imaju isti pojam i različite brojeve te četiri testa. Četiri manje omotnice s evidencijskim listićima i četiri testa staviti zajedno u jednu veliku omotnicu, zalijepiti, staviti pečat škole i čuvati na sigurnome mjestu u školi do početka natjecanja.

Umnožiti rješenja testa u potreban broj primjeraka, zaklamati, staviti u veliku omotnicu i staviti pečat škole.

 1. Pripremiti učionicu u kojoj će učenici pisati test u skladu sa svim epidemiološkim uputama i preporukama. Na vratima učionice treba staviti natpis s nazivom natjecanja i imenima učenika koji se natječu.

Provedba natjecanja:

 1. Član Povjerenstva otvara veliku omotnicu i svakoj ekipi dijeli četiri manje omotnice s evidencijskim listićem. Učenici otvaraju omotnice i u evidencijske listiće upisuju svoje podatke.
 2. Član Povjerenstva natjecateljima dijeli test, natjecatelji na naslovnicu testa prepisuju zaporku (riječ i 5-znamenkasti broj) u označena polja. Evidencijski listići se spremaju nazad u omotnice.
 3. Član povjerenstva čita napomene za pisanje testa koje se nalaze na naslovnici testa.
 4. Na znak člana Povjerenstva učenici počinju rješavati test. Vrijeme pisanja testa je 60 minuta.

Test se rješava isključivo plavom ili crnom kemijskom olovkom. Prilikom rješavanja treba dobro razmisliti, zaokružiti ili ponuditi točan odgovor jer naknadno ispravljanje, križanje ili slično automatski poništava odgovor. Zabranjeno je prepisivanje. Pojedinac može osvojiti najviše 100 bodova, a ekipa 400 bodova.

 1. Natjecatelj može i prije isteka vremena predati test, ali mora odmah napustiti prostoriju.

Napomena: mentor ekipe se ne smije nalaziti u prostoriji gdje se pišu testovi.

Nakon završetka natjecanja:

 1. Članovi Povjerenstva skupljaju testove i evidencijske listiće svake ekipe, stavljaju ih u veliku omotnicu i tako grupirajući testove po ekipama.
 2. Član povjerenstva koji pregledava test crvenom olovkom u predviđeni kvadratić upisuje osvojeni broj bodova, a za netočan odgovor upisuju 0.

Svojim parafom u desnim donjim dijelovima stranica potpisuje da su sve stranice pregledane.

Sve testove trebaju provjeriti tri člana Povjerenstva koji se potpisuju na naslovnici testa.

Ako se kod ispravljanja, upisivanja ili zbrajanja bodova pogriješi, pogrešku treba precrtati dvjema kosim crtama te dopisati ispravak s potpisom tri člana povjerenstva.

 1. Nakon pregleda svih testova sastavlja se PRIVREMENA LJESTVICA PORETKA s ZAPORKAMA ekipa i stavlja na oglasnu ploču. Ukoliko učenik smatra da njegov test nije pravedno vrednovan može mu se dozvoliti uvid u test uz prisustvo mentora i člana povjerenstva. Ekipa može podnijeti žalbu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Povjerenstvo odmah rješava žalbe i pismeni odgovor daje ekipi koja je podnijela žalbu.
 2. Nakon žalbenog roka sastavlja se KONAČNA LJESTVICA PORETKA koja se javno objavljuje i šalje u Županijski ured i Katehetski ured.
 3. Povjerenstvo popunjava Tablicu za unos u bazu podataka natjecanja i smotri AZOO-a i popunjenu s podatcima učenika ekipe koja se plasirala na sljedeću razinu natjecanja šalje Županijskom povjerenstvu.

Tablica za unos u bazu podataka natjecanja i smotri AZOO-a može se preuzeti na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (https://www.azoo.hr/upute-i-obavijesti-arhiva/tablice-za-unos-u-bazu-podataka-natjecanja-i-smotri-azoo-a-u-2020/)

FORMULARI za natjecanje nalaze se u Katalogu natjecanja i smotri https://www.azoo.hr/natjecanja-i-smotre/katalog-natjecanja-i-smotri/

 

Upute za provedbu školskog natjecanja iz vjeronauka

Povezane objave

Katehetska škola za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, izvješće i materijali

anita.vranic

Video lekcije iz Katoličkog vjeronauka

anita.vranic

Vjeronauk unutar novih smjernica odgoja i obrazovanja

nku_admin

Katehetska škola za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama, program

anita.vranic

Katehetska proljetna škola, program

anita.vranic

Katehetska zimska škola, obavijest

anita.vranic