Da naviještena Božja riječ preobrazi život

Poruka na početku školske i pastoralne godine 2008./2009.

Dragi učenici i roditelji, poštovani vjeroučitelji i vjeroučiteljice, katehete i katehistice, sestre redovnice i braćo svećenici!

Vjeronauk u školi kao mjesto očitovanja vjerske slobode

Čovjek, stvoren kao slobodno biće, traži Boga i uz njega pristaje. Takvo traženje i pristajanje istinski je znak ljudske slobode i temelj dara vjerske slobode, koju smo pozvani njegovati u vremenu i društvu u kojemu živimo. Budući da vjerska sloboda u sebi ne podrazumijeva nikakav relativizam, a tako niti bilo koji oblik religijskog indiferentizma, ona je neodvojiva od svojeg oživotvorenja unutar konkretnog društva. Vjerska sloboda, duboko upisana u ljudsku narav, u našim se društvenim okolnostima očituje i u organiziranoj provedbi vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama te vjeronauka u školama.

U suvremeni se koncept sveukupnog obrazovanja danas ubraja promišljanje o ciljevima i svrsi individualnog i društvenog djelovanja, shvaćanje smisla vlastitoga života te tumačenje jedinstvenosti svijeta i stvarnosti. U tom kontekstu obrazovanje, kao temeljni naglasak hrvatskoga školskog sustava, poprima i u Hrvatskoj najprije društveno značenje. Njegov je cilj razvoj vlastitoga kulturnog identiteta, koji je u mogućnosti razumjeti i sporazumjeti se s drugim postojećim identitetima na našem, ali i na europskom području. Tako ovaj vid obrazovanja biva shvaćen kao osposobljenost za komunikaciju i izvan vlastite kulture.

Konfesionalni vjeronauk u hrvatskoj školi jedinstven je predmet takva obrazovnog sustava, jer je jedan od njegovih postulata usmjerenost na dijalog te je stoga bitno otvoren drugim kršćanskim konfesijama i nekršćanskim religijama. Promatrajući cilj cjelokupnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz razvoj vlastite osobe, njezina odnosa prema svijetu te omogućavanje vlastitoga odgovornog djelovanja u društvu, Crkva vjeronaučnu nastavu ne shvaća stoga kao strateško, nego najprije kao komunikacijsko djelovanje. Konfesionalni katolički vjeronauk omogućuje naime ostvarenje navedenih ciljeva nastave i njezin uspjeh jer njeguje slobodu misli učenika te odgaja njihovo vlastito prosuđivanje i djelovanje na dobro svakoga od njih, ali i cjelokupnog društva.

No Katolička Crkva u Republici Hrvatskoj želi, ipak, svakomu djetetu i mladoj osobi neizostavno pružiti i mogućnost otkrivanja vlastitog puta te odgovora na Božji poziv, tako da naviještena riječ ne bude samo izgovorena, već da ju oni kojima je upućena istinski i dožive (usp. Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije, br. 8). A budući da bez stvarne povezanosti s vjerskom praksom neke istine vjere mogu zvučati apstraktno, veoma je važno u vjeronaučnoj nastavi probuditi i zanimanje učenika za živu vjeru Crkve te ih odgajati i omogućiti im ozračje povjerenja prema Crkvi koja, ne samo da uči, nego i živi te zajedno slavi otajstva vjere, objavljena u Kristu Gospodinu.

Vjeronauk u školi želi učenike na taj način uvesti u susret s Bogom, koji nam je u Kristu pokazao svoje lice i otvorio svoje srce, te za nas ne ostaje samo »informativan«, već postaje i »djelotvoran«, tj. počinje preobražavati naš život, dajući nam da se osjetimo otkupljenima (usp. Benedikt XVI., Spe salvi, br. 4).

Putokaz novim koracima: susret s Bogom u župnoj zajednici koja slavi i živi vjeru u Trojedinog Boga

Dragi učenici i roditelji, radosni smo što možemo ustvrditi da vjeronauk u školi kao predmet pobuđuje vaš velik interes te da kroz izbor tog predmeta izričete vlastito traženje i duboku težnju za onim što može ponuditi i nudi katolički vjeronauk u školi. Svjesni smo u potpunosti da je svijet vas, djece i mladih, oblikovan činjenicom pluralnosti općenito, ali i pluralnosti religija te kršćanskih konfesija. Vjerujemo da je susret s različitim, pa i međusobno nespojivim religijskim i vjerskim izrazima, u okviru oblikovanja mozaika vašega vjerničkog identiteta, velik izazov za sve vas. Tim vas više pozivamo da ostanete na putu otkrivanja Boga, koji se objavio u svojem Sinu Isusu Kristu te nam u njemu podario svaku nadu: u smisao zemaljskoga i u vječni život.

Iako je konačni cilj vjeronauka u školi dovesti vas, učenike, do susreta s vjerničkom zajednicom u kojoj se slavi i živi vjera u Trojedinoga Boga, podsjećamo vas, ipak, da taj vjeronauk razlikujete od priprave za primanje sakramenata inicijacije i poniranja u primljenu sakramentalnu milost, koja nas osposobljava za kršćansku odgovornost u Crkvi i u svijetu. Ta se dimenzija vjerskog odgoja na cjelovit način može pružiti jedino u okviru župne zajednice. Ona je ne samo cilj, nego i izvor sveukupnoga katehetskog djelovanja Crkve, pa tako i vjeronauka u školi. U župnoj se zajednici i u njezinu liturgijskom slavlju i životu ostvaruje duhovno, liturgijsko, sakramentalno i apostolsko dozrijevanje. Sasvim je stoga razumljivo da pristup sakramentima pomirenja, euharistije i potvrde, zahtijeva izbor i neprekidno pohađanje vjeronauka u školi kroz čitav tijek osnovnog i srednjeg obrazovanja, ali da kao preduvjet podrazumijeva i redovito pohađanje župne kateheze te sudjelovanje u životu župne zajednice.

Draga braćo svećenici, dragi vjeroučenici i roditelji, pozivamo vas da svi, svatko na svoj način, pokažete da župna zajednica nije samo administrativno sjedište traženja i pružanja crkvenih usluga, nego da je ona prije svega mjesto susreta i zajedništva svih župljana radi produbljenja osobne vjere, molitve i slavljenja otajstava vjere, a osobito euharistije u Dan Gospodnji, iz čega proistječu i rast u kršćanskoj odgovornosti, svjedočenje te poslanje svih vjernika.

Zagovorom Blažene Djevice Marije neka nas sve zahvati nova snaga Duha Svetoga i u školskoj te pastoralnoj godini koju započinjemo učini predanim navjestiteljima i graditeljima kraljevstva Božjega.

Đakovo, 24. kolovoza 2008.

+ Đuro Hranić,
predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju

Povezane objave

Uklesan u povijest hrvatskoga naroda

nku_admin

Vjeronauk u školi zahtjeva i župnu katehezu

nku_admin

Poruka predsjednika Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju 2023./2024.

anita.vranic

Katehetsko nastojanje Crkve i vjeronauk u školi u Godini vjere

nku_admin

»Sve moje tvoje je« (Iv 17, 10)

nku_admin

Čovjek je put Crkve

nku_admin