Stručno mišljenje o obvezi polaganja stručnog ispita vjeroučitelja

nku_admin

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Zavod za unapređivanje školstva

 

Klasa: 601-01/01-01/358

Urbroj: 532-05-07-02/5-00-1

Zagreb, 5. rujna 2001.

Nacionalni katehetski ured

Hrvatske biskupske konferencije

Predmet: Stručno mišljenje o obvezi polaganja stručnog ispita vjeroučitelja

U svezi s brojnim upitima jesu li obvezni polagati stručni ispit vjeroučitelji koji su završili studij na Institutu za teološku kulturu laika KBF-a u Zagrebu, a potom upisali dodiplomski studij na Katehetskom institutu KBF-a, odgovaramo sljedeće:

Ukoliko su diplomirali na ITKL-u do 7. siječnja 2000. (tj. do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu, Narodne novine br. 148/1999.) i radili u osnovnoj školi kao vjeroučitelji, bez obzira na vrstu radnoga odnosa (pola radnoga vremena ili puno radno vrijeme, na određeno vrijeme i dr.), što se može dokumentirati radnom knjižicom ili drugim, za te svrhe važećim pismenim dokazom, nisu obvezatni stažirati i polagati stručni ispit.

Ova tvrdnja temelji se na odredbama članka 6. stavak 2 i 3 Ugovora o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, te na odrebama članka 2. stavak 21 i 22 Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. Ne odnosi se na vjeroučitelje koji su diplomirali na ITKL-u do 7. siječnja 2000. godine, a radili su u srednjoj školi, budući da niti u navedenom Ugovoru niti u Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (narodne novine broj 19/92., 26/93. i 56/95.) nema takvih mogućnosti, već se odgovarajućom stručnom spremom smatra visoka, odnosno ekvivalentna visoka stručna sprema teološkog ili katehetskog smjera.

Stručni ispit nisu obvezni polagati nioni vjeroučitelji koji su radili u nekom drugom odgojno-obrazovnom predmetu s propisanom stručnom spremom, prije stupanja na snagu Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 16/94.), ukoliko su radili u srednjoj školi.

Unatoč ovim odredbama preporučamo da se svaki slučaj, odnosno stručnost i radno iskustvo vjeroučitelja pomno razmotri, kako bi se moglo pouzdano tvrditi je li ili nije obvezatan stažirati i polagati stručni ispit.

Stručno mišljenje pripremila viša savjetnica Nevenka Lončarić Jelačić

S poštovanjem

POMOĆNIK MINISTRA

                                                                                                                                          po ovlaštenju

                                                                                                                                                          Vlado Luburić, prof.