Plan i program katoličkoga vjeronauka za trogodišnje srednje škole

nku_admin

UVOD

Polazišta Plana i programa

Izrada Plana i programa katoličkoga vjeronauka za trogodišnje srednje škole koji vodi računa o mladima te dobi, društvenim, kulturnim i školskim okolnostima u kojima žive, njihovim životnim i obrazovnim potrebama i očekivanjima zahtjevan je zadatak koji traži prilagodbu ritma učenja specifičnoj situaciji tih mladih, s jedne strane, te odgovarajuće promicanje njihova cjelovitog, pa tako i religioznog i općeobrazovnog razvoja, s druge strane. Vodeći računa o svrsi školskog vjeronauka, ciljevima vjerskog odgoja i obrazovanja mladih u trogodišnjim srednjim školama te o prijedlozima vjeroučiteljica i vjeroučitelja koji rade u navedenim strukovnim školama, pri izradi ovog Plana i programa nastojalo se:

  • uskladiti nastavne sadržaje, očekivane ishode učenja ili odgojno-obrazovna postignuća te prijedloge za metodičku obradu sadržaja s polazišnom situacijom i psihološkim obilježjima učenika srednjoškolske dobi, njihovim već stečenim religioznim znanjima i iskustvima te razinom njihove općeljudske i vjerničke zrelosti, imajući osobito u vidu hrvatsko društveno, kulturno, crkveno, obiteljsko i školsko ozračje u kojemu ti učenici žive, uče i pripremaju se za život;
  • ponuditi tematske cjeline i teme koje u cjelini trogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja čine zaokruženu i skladnu cjelinu te omogućuju kvalificiran susret s kršćanskom porukom kao religioznoodgojnim, kulturnim i životnim poticajem za učenike te dobi. Pritom se promišljanje o važnim životnim i religioznim pitanjima te susret s temeljnim dokumentima i sadržajima kršćanske vjere povezuje s poticajima na ostvarivanje kršćanske zrelosti u toj dobi i pripremanjem za život u društvenoj i crkvenoj zajednici, u profesionalnom životu i radu, u braku i obitelji, u suvremenome globaliziranom svijetu;
  • potaknuti povezivanje općeljudskog i vjerničkog iskustva, kršćanske vjere i života, vjere i suvremene kulture, radi cjelovita i skladna odgoja i obrazovanja učenika u svim dimenzijama upoznavanja i produbljivanja religioznosti i vjere te njihova značenja za ljudski život;
  • strukturirati Plan i program tako da odgovara zahtjevima kurikulumske orijentacije strukovnog obrazovanja u kojoj će vjeronauk zauzeti svoje mjesto u okviru općeobrazovnih predmeta strukovnog kurikuluma;
  • dati smjernice za ostvarivanje suvremene nastave na didaktičko-metodičkoj razini, vodeći se načelima cjelovitog i kreativnog učenja i poučavanja, korištenja mogućnosti projektne i terenske nastave, suradničkog učenja te uporabe novih digitalnih medija i medijskih tehnologija.

Preuzimanje Plana i programa katoličkoga vjeronauka za trogodišnje škole u pdf formatu