Za trajni odgoj u vjeri

nku_admin

Zbornik radova

Katehetski radovi 3

Urednik:
Ivica Pažin

Izdavač: Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

Godina izdanja: 2006.

Format: 170 x 240 mm

ISBN: 953-97798-7-1

Uvez: meki

»Formacija kateheta nije ništa drugo doli pomoć pri poistovjećivanju sa živom i budnom svijesti koju Crkva ima o evanđelju, preko kojega se osposobljuje za prenošenje toga evanđelja u njezino ime. Konkretnije rečeno, kateheta u svojoj formaciji ulazi u zajedništvo s onom težnjom Crkve koja kao zaručnica ‘cjelovitom i čistom čuva vjeru Zaručnika’, te kao ‘majka i učiteljica’ želi prenijeti evanđelje u njegovoj svekolikoj izvornosti prilagođavajući ga svim kulturama, dobima i prilikama. Ta crkvenost prenošenja evanđelja prožima cijelu formaciju kateheta pridajući joj njezinu istinsku narav« (Opći direktorij za katehezu, 237.).