Srcem prema vjeri

nku_admin

Zbornik radova

Katehetski radovi 2

Urednica:
Zvonka Matoic

Izdavač: Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

Godina izdanja: 1999.

Format: 170 x 240 mm

ISBN: 953-6797-01-1

Uvez: meki

Ovaj Zbornik radova donosi predavanja s prvoga nacionalnoga Stručnog skupa o vjerskom odgoju djece i mladeži s posebnim potrebama. Izložena su žarišna i dosad neriješena pitanja, ali i hvalevrijedni poticajni primjeri i modeli sveobuhvatna pristupa u katehizaciji osoba s posebnim potrebama.

Važno je podsjetiti se da i crkveni dokumenti naglašavaju potrebu za evangelizaciju osoba s posebnim potrebama. U Općem katehetskom direktoriju (1971) piše da »kateheza mora pružiti toj braći mogućnost da žive svoj život vjere prema svojim mogućnostima«, a u Radosnom naviještanju Evandelja (1983) ističe se: »U planovima i programima kršćanskoga odgoja i kateheze oni trebaju biti uključeni uzimajući u obzir njihove pastoralne potrebe i mogućnosti, ali uvijek tako, da budu jednakopravno uključivani u život i djelovanje kršćanske zajednice«. I najnoviji dokument Crkve o katehezi, Opći direktorij za katehezu (1997), ističe da »trebamo izbjeći rizike, da specijalno vjeroučenje ne završi na marginama pastoralnog zajedništva«.

Teme izložene u Zborniku ohrabruju nas i pokazuju da smo duboko uronjeni u ovu problematiku, tj. da smo spremni odgovoriti tim zadacima.

Na skupu je naglašeno kako osobe s posebnim potrebama imaju potrebu za duhovnom dimenzijom i kako su je sposobne prihvatiti, te su se u vezi s time razmatrala pitanja mogućnosti, dometa i smisla njihove katehizacije. Jedan od ciljeva jest interdisciplinarna suradnja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer vjeroučitelj i defektolog imaju zajedničko poslanje u kojem se ne pita što se dobiva nego koliko se, što i kako dariva. Bitno je darivanje i primanje ljubavi. Jedino što najviše nedostaje, kako nekad, tako i danas, jesu »zdravi« vjernici kao pojedinci i kao zajednica koji bi pomogli osobama s posebnim potrebama da prihvate i prakticiraju vjeru i uvedu se u kršćanski život.

Vjerujem da će Zbornik pomoći u poticajnom, edukativnom i informativnom smislu svim vjeroučiteljima u prosvjetnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, vjeroučiteljima u redovnim uvjetima odgoja i obrazovanja, gdje su integrirana i često neidentificirana djeca i mladež s posebnim potrebama, te ravnateljima ustanova, studentima Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i katehetskim uredima (nad)biskupija te preko njih i župnim zajednicama. Nadasve vjerujem da će Zbornik pospješiti nove pothvate i biti stručni doprinos u brizi za sve osobe s posebnim potrebama. Zahvaljujem svim autorima što su u kratkom roku priredili svoje tekstove za objavljivanje, a posebno dr. Rudiju Palošu, koji je zaslužan što je Zbornik dobro i brzo dovršen.

Urednica ZVONKA MATOIC