Državno natjecanje – Projekt "Grkokatolici"

(Drugi krug natjecanja na državnoj razini)

U ovom krugu sudjeluju sve ekipe koje su se plasirale na državnu razinu natjecanja. Svaka ekipa izabire jedan od četiri ponuđena naslova kao temu projekta:

1.Grkokatolička župa

2.Grkokatolička bazilika / crkva / kapelica

3.Obredi grkokatoličke crkve (liturgija, sakramenti, blagoslovine)

4.Grkokatolici u umjetnosti (književnost, glazba, ikonografija)

Cilj ovog projekta je pomno istražiti jednu od ponuđenih tema, obrazložiti metode istraživanja, navesti očekivane rezultate, istaknuti ulogu i doprinos Grkokatolika na duhovnom, kulturnom, umjetničkom i drugim područjima.

Drugi krug natjecanja se sastoji od sljedećih dijelova:

 pisani dio

 PowerPoint prezentacija

 predstavljanje rada i odgovaranje na pitanja

Pisani dio i PowerPoint prezentacija dostavlja se najkasnije do 21. ožujka 2012. elektronskom poštom u Nacionalni katehetski ured HBK ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ). Svaka ekipa će  prvoga dana dolaska na natjecanje 26. ožujka 2012. predati Državnom povjerenstvu svoju PowerPoint prezentacija na CD-u.

Radove vrjednuju članovi Državnog povjerenstva tako da predsjednik i tajnik Državnog povjerenstva unaprijed formiraju povjerenstva od 3 člana i dostave im radove prije početka državnoga natjecanja. Radovi se vrednuju prema unaprijed razrađenim kriterijima.

Pisani dio

Pisani dio treba sadržavati 2 stranice teksta. Piše se na računalu fontom Times New Roman, veličina 12 točaka, prored 1,5 s marginama 2,5 u Wordu 2007 ili starijoj verziji.

U pisanom radu treba:

1) predstaviti izabranu temu i obrazložiti izbor (uvod),

2) opisati najvažnije faze projekta: cilj, aktivnosti, vrijeme pripreme (razrada),

3) istaknuti glavne naglaske obrađene teme i predstaviti kakvu važnost imaju za širu javnost (zaključak).

Napomena: pisani rad se neće posebno bodovati, ali će poslužiti povjerenstvu za objektivniju prosudbu sveukupnog rada i predstavljanja projekta na natjecanju.

PowerPoint prezentacija

Prezentaciju je potrebno izraditi u programu PowerPointu 2007. PowerPoint prezentacija traje od 5 do 6 minuta. Slajd može sadržavati fotografije, umjetničke reprodukcije, grafičke prikaze i sl. te ključne pojmove i kratke natuknice.

Predstavljanje rada i odgovaranje na pitanja

Tri člana ekipe, prema unaprijed dogovorenom redoslijedu, predstavljaju svoj rad u zadanom vremenu od 5 do 6 minuta uz pomoć PowerPoint prezentacije.

Nakon toga četvrti član odgovara na pitanja, najviše tri minute. Pitanja mu postavlja član povjerenstva izabran metodom slučajnog izbora. Pitanja se moraju vezati uz samu prezentaciju i pisani rad.

Kriteriji za vrjednovanje radova

Ukupan je broj bodova u drugom krugu 30, tj. vrjednuje se pet elemenata od jedan do šest bodova. Iako svaki član povjerenstva može dati najviše 30 bodova, što iznosi 90, za ukupan broj bodova u drugom krugu uzima se srednja vrijednost svih ostvarenih bodova (npr. 90/3=30).

Tijek izrade projekta

Broj bodova

Ostala zapažanja

Cilj je jasno formuliran
U projektu se prepoznaju različite metode.
Tema je cjelovito razrađena.

 

5 – 6

Cilj je uglavnom jasan.
U projektu se prepoznaje jedna metoda.
Tema je djelomično razrađena.

 

3 – 4

Cilj nije jasno formuliran.
U projektu nije naznačena metoda.
Tema nije razrađena.

 

1 – 2

           

 

Struktura izlaganja

Broj bodova

Ostala zapažanja

Izlaganje ima jasnu strukturu.
Ideje, metode i faze rada jasno su izložene, povezane i potkrijepljene primjerima.

 

5 – 6

Izlaganje ima preglednu strukturu, ali nije cjelovita.
Ideje, metode i faze rada djelomično su iznesene i opisane. 

 

3 – 4

Izlaganje nije pregledno.
Nejasno su iznesene ideje, sastavnice, metode i faze rada.

 

1 – 2

 

Način izlaganja

Broj bodova

Ostala zapažanja

Izlaganje je u okviru propisanog vremena.
Natjecatelj poštuje govorne vrjednote hrvatskog standardnog jezika ( jačina, visina, intonacija, tempo, naglasci)
Natjecatelj vodi računa i o neverbalnom govoru (mimika, geste) te ostvariti primjerenu interakciju sa slušateljima.
Natjecatelj u izlaganju ne koristi bilješke.

 

5 – 6

Izlaganje je u okviru propisanog vremena.
Natjecatelj poštuje govorne vrjednote hrvatskog standardnog jezika ( jačina, visina, intonacija, tempo, naglasci)
Natjecatelj ne vodi računa o neverbalnom govoru (mimika, geste) i nije ostvario primjerenu interakciju sa slušateljima.
Natjecatelj u izlaganju ne koristi bilješke.

 

3 – 4

Izlaganje je u okviru propisanog vremena.
Natjecatelj ne poštuje govorne vrjednote hrvatskog standardnog jezika (jačina, visina, intonacija, tempo, naglasci)
Natjecatelj ne vodi računa o neverbalnom govoru (mimika, geste) i nije ostvario primjerenu interakciju sa slušateljima.
Natjecatelj u izlaganju koristi bilješke.

 

1 – 2

 

Kvaliteta prezentacije

Broj bodova

Ostala zapažanja

U prezentaciji je ostvaren sklad riječi i slikovnog materijala.
Prezentacija je estetski oblikovana.
Na pojedinačnom slajdu istaknuti su ključne riječi, sintagme i važne informacije.

 

5 – 6

U prezentaciji nije ostvaren sklad riječi i slikovnog materijala.
Prezentacija je djelomično estetski oblikovana.
Na pojedinačnom slajdu istaknuti su ključne riječi, sintagme i važne informacije.

 

3 – 4

U prezentaciji nije ostvaren sklad riječi i slikovnog materijala.
Prezentacija nije estetski oblikovana.
Slajdovi su prenatrpani informacijama i nerazumljivi.

 

1 – 2

 

Odgovori na pitanja

Broj bodova

Ostala zapažanja

Natjecatelj je točno odgovorio na pitanje.
Pokazao je razumijevanje odabrane građe te je jasno i razgovijetno obrazložio odgovor.

 

5 – 6

Natjecatelj je točno odgovorio na pitanje.
Nije pokazao dovoljno razumijevanje odabrane građe te je djelomično obrazložio odgovor.

 

3 – 4

Natjecatelj je nepotpuno odgovorio na pitanje.
Nije pokazao razumijevanje odabrane građe i nije znao  obrazložiti odgovor.

 

1 – 2

Nakon drugog kruga natjecanja slijedi objava privremene ljestvice poretka.