Čestit Božić i obilje Božjeg milosrđa u Novoj godini!

Rođenje Kristovo


''Lice milosrđa nebeskog Oca je Isus Krist.
Milosrđe je postalo živo, vidljivo i dosegnulo svoj vrhunac u Isusu iz Nazareta.
U ''punini vremena'', kada je sve bilo uređeno prema njegovu planu spasenja,
poslao je svoga Sina
rođena od Djevice Marije da na konačan način objavi svoju ljubav prema nama.''

 

Lice milosrđa, 1

Svojim katehetskim radom,
spominjući se na poseban način
dvadesetpete godine vjeronauka u školi,
Crkva želi naviještati rođenje Spasitelja
svakom stvorenju.

Kao suradnici te svete i radosne zadaće
želimo Vam čestit Božić
i obilje Božjeg milosrđa
u Novoj godini!

Djelatnici Nacionalnog katehetskog ureda HBK