Odvažni svjedoci

ss u 2 odvazni w 250

Vjeronaučni udžbenik za 2. razred srednje škole

Autori:
Viktorija Gadža,
Nikola Milanović,
Rudi Paloš,
Dušan Vuletić 

Izdavač: Hrvatska biskupska konferencija, Nacionalni katehetski ured

Nakladnik: Katehetski salezijanski centar

Godina izdanja: 2004.

Format: 170 x 240 mm

ISBN: 953-205-042-6

Uvez: meki

Iz uvoda

Udžbenik Odvažni svjedoci sastoji se od četiriju cjelina s ukupno dvadeset i pet tema. Glavni tekst svake teme otisnut je u širem stupcu. U blago obojenim stupcima sa strane nalaze se dodatna tumačenja, objašnjenja i poticajni tekstovi. Završne rubrike u svakoj temi sadrže dva teksta za rad i razmišljanje, pitanja i sažetak. U prvoj cjelini riječ je o Crkvi, zajednici koju je ustanovio Isus Krist. U raznolikosti pojedinih službi očituje se hijerarhijski ustroj Crkve, u kojoj zajedno žive i djeluju laici, redovnice i redovnici te dakoni, prezbiteri i biskupi. Katolička crkva promiče dijalog s drugim kršćanskim Crkvama nastojeći obnoviti prekinuto jedinstvo. Isusova majka Marija uzor je vjere i majka Crkve. Druga cjelina proučava hod Crkve u povijesti. Nakon javnih progona kršćanstvo se od četvrtog stoljeća može slobodno javno ispovijedati. U velikoj seobi naroda u Europi u prvom tisućljeću sudjeluju i Hrvati, koji prihvaćanjem kršćanstva i krštenjem otvaraju nove stranice svoje povijesti. Krize u povijesti Crkve ostavljaju trajne tragove, napose nakon Istočnog i Zapadnog raskola. Unatoč novim progonima Katolička crkva u suvremenom svijetu, ohrabrena snažnim obnoviteljskim poticajem Drugoga vatikanskog sabora, iznova svjedoči radosnu poruku spasenja u Isusu Kristu. Mladost je obilježenja traganjem za vlastitim identitetom. O tome je riječ u trećoj cjelini, u kojoj se raspravlja o pitanjima koja se tiču svakog od vas pojedinačno. Nesporazumi izmedu roditelja i djece mogući su, ali ih je moguće i prevladati. Razni putevi koje svatko u životu može odabrati prilika su za otkrivanje i usvajanje pozitivnih vrednota. Upoznavanje nekih obilježja novijih religija i religijskih pokreta poticaj je na razmišljanje o vlastitom životnom putu i izboru. Hod prema životnoj zrelosti obilježen je opravdanom težnjom za slobodom, o čemu je riječ u zadnjoj, četvrtoj cjelini. Upoznavanje s osnovnim obilježjima slobode poziva na zreo i samostalan osobni izbor. Isus Krist je svjedok i uzor potpuno ostvarene čovjekove slobode. Istinska sloboda postiže se odgojem vlastite savjesti i djelovanjem u skladu s njom.