KATEHETSKA LJETNA ŠKOLA za vjeroučiteljice i vjeroučitelje osnovnih škola – Split

Split, 25. – 26. kolovoza 2016.

Tema: MILOSRĐE – SADRŽAJNO I STILSKO ODREĐENJE VJERONAUKA


25. kolovoza (četvrtak):

09.00 – 10.00 sati

 • Molitva
 • Pozdravi
 • Uvod u rad Škole

10.00 – 11.00 sati

 • Predavanje: Biblijsko-teološki vid milosrđa. Milosrđe kao model komunikacije
  (doc. dr. sc. Davor Vuković)
 • Tematska rasprava

11.00 – 11.30 sati

 • Stanka

11.30 – 12.30 sati

 • Predavanje: Milosrđe u izgradnji Crkve i društva
  (doc. dr. sc. Silvija Migles)
 • Tematska rasprava

12.30 – 16.00 sati

 • Odmor

16.00 – 17.45 sati

 • Interaktivna radionica: Pripovijesti o milosrđu. Lica milosrđa u vjeronaučnoj nastavi
  (Miranda Banovac, Zdenka Krokar Ružica Maleš, Mirjana Vuletić)

18.00 – 19.00 sati

 • Euharistijsko slavlje


26. kolovoza (petak):

08.30 – 08.45 sati

 • Molitva

08.45 – 09.45 sati

 • Predavanje: Tjelesna i duhovna djela milosrđa kao djelatni ishodi vjeronauka
  (prof. dr. sc. Ante Mateljan)
 • Tematska rasprava

09.45 – 10.45 sati

 • Predavanje: Lice vjeroučitelja kao znak Lica milosrđa u današnjem vremenu
  (prof. dr. sc. Ivan Tadić)
 • Tematska rasprava

10.45 – 11.30 sati

 • Stanka

11.30 – 12.30 sati

 • Predavanje: Izazovi suvremene komunikacije. Značenje riječi u nevidljivom gradu
  (Branimir Stanić, dipl. novinar)
 • Tematska rasprava

12.30 – 16.00 sati

 • Odmor

16.00 – 17.30 sati

 • Prezentacije:
 • Pripovijesti o milosrđu. Lica milosrđa u izvannastavnom radu
 • Marijini obroci – Upoznavanje Udruge i gledanje dokumentarnog filma (fra Petar Komljenović)
 • Zdenac – Upoznavanje Udruge kroz prizmu djela milosrđa (Mirjana Iličić i Anđela Mirčić)

18.00 – 19.00 sati

 • Okrugli stol i završna rasprava

OBAVIJESTI

 • Vrijeme održavanja: 25. – 26. kolovoza 2016.
 • Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split
 • Kotizacija: 70,00 kn

Prijava

 • Za sudjelovanje na Katehetskoj ljetnoj školi prijavljuje se isključivo elektronskim putem na http://ettaedu.azoo.hr

Smještaj

 • Studentski dom, Spinutska 37, Split
 • Prijava na tel: 021/386-711
 • Kontakt osoba je gospodin Matko Matković.

Voditelj povjerenstva Katehetske škole

 • mr. sc. Josip Periš

Nacionalni katehetski ured HBK

 • prof. dr. sc. Ivica Pažin, predstojnik

Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Sabina Marunčić, viša savjetnica za vjeronauk 

DOBRO DOŠLI!