Službe unutar NKU HBK

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA
NACIONALNI KATEHETSKI URED

Ksaverska cesta 12A, 10 000 ZAGREB
tel. (01) 563 50 32
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju
Msgr. dr. sc.  ĐURO HRANIĆ
nadbiskup đakovačko-osječke nadbiskupije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Strossmayerov trg 6, 31 400 ĐAKOVO

Predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK
Prof. dr. sc. IVICA PAŽIN
Strossmayerov trg 4, 31 400 ĐAKOVO
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica ureda
ANITA VRANIĆ, dipl. teolog
Donje Svetice 11, 10 000 ZAGREB


VIŠI SAVJETNICI NACIONALNOG KATEHETSKOG UREDA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

Viša savjetnica NKU-a HBK za predškolski vjerski odgoj:
BRANKICA BLAŽEVIĆ, dipl. pedagog
Šestinski kraljevac 6, 10 000 ZAGREB
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši savjetnik NKU-a HBK za vjeronauk u osnovnoj školi:
mr. JOSIP PERIŠ
Poljana kneza Trpimira 7,  21 000 SPLIT
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša savjetnica NKU-a HBK za vjeronauk u srednjoj školi:
Prof. dr. sc. ANA s. THEA FILIPOVIĆ
Primorska 20, 10 000 ZAGREB
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša savjetnica  NKU-a HBK za osobe s poteškoćama u razvoju:
ZVONKA MATOIC, prof.
Babonićeva 55, 10 000 ZAGREB
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši savjetnik NKU-a HBK za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala:
Dr. ANTE PAVLOVIĆ
Nikole Šubića Zrinskog 7, 88 000 MOSTAR, BiH
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


TRAJNO USAVRŠAVANJE VJEROUČITELJA U ŠKOLI
I KATEHETA U ŽUPNOJ ZAJEDNICI

Predsjednik Komisije NKU-a HBK za trajnu katehetsku formaciju za trajno usavršavanje vjeroučitelja u školi i kateheta u župnoj zajednici
Prof. dr. sc. IVICA PAŽIN
Strossmayerov trg 4, 31 400 ĐAKOVO
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VODITELJI POVJERENSTAVA ZA KATEHETSKE ŠKOLE 

1. BRANKICA BLAŽEVIĆ, dipl. pedagog
Voditeljica Povjerenstva za Katehetsku školu za predškolski vjerski odgoj
Šestinski kraljevac 6, 10 000 ZAGREB
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Mr. sc. JOSIP PERIŠ
Voditelj Povjerenstva za Katehetsku ljetnu školu za vjeroučitelje u osnovnoj školi
Poljana kneza Trpimira 7,  21 000 SPLIT
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Prof. dr. sc. JOSIP ŠIMUNOVIĆ
Voditelj Povjerenstva za Katehetsku proljetnu školu za vjeroučitelje u osnovnoj školi
Kaptol 3, 10 000 ZAGREB
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

4. Prof. dr. sc. ANA s. THEA FILIPOVIĆ
Voditeljica Povjerenstva za Katehetsku ljetnu školu za vjeroučitelje u srednjoj školi
Primorska 20, 10 000 ZAGREB
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

5. ZVONKA MATOIC, prof.
Voditeljica Povjerenstva za Katehetsku školu  za odgojitelje u vjeri za rad s osobama s posebnim potrebama
Babonićeva 55, 10 000 ZAGREB
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.