Katehetski glasnik 16

KG 16 250

Sadržaj Katehetskog glasnika, broj 16. god. VIII.(2010.) 2

Sadržaj:

Uvodna riječ
(Josip ŠIMUNOVIĆ)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju
(DuroHRANIĆ)

Religiozni indifirentizam kod mladih
(Ivica PAŽIN)

Susreti s roditeljima u pripremi djece i mladih za sakrament euharistije i potvrde
(Anton PERANIĆ)

Roditelji i promišljanja o njihovoj katehetskoj zadaći
(Ivica PAŽIN)

Hrvatski kvalifikacijski okvir
(Iva DORIĆ)

Državni stručni skup u Varaždinu
(Jasminka BAKOŠ-KOCIJAN, Zvonimir LONČAR)

Katehetska proljetna škola
(Ivan ULDRIJAN)

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje srednjih škola
(Ana s. Thea FILIPOVIĆ)

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola
(Silvana BURILOVIĆ)

Državno natjecanje iz vjeronauka
(Mihael SOKOL)

Nagradno putovanje
(Sanja PLEVKO)

Vjeroučilica
(Mario REZO)

Predstavljanje vjeronaučnog udžbenika „Životom darovani"
Predstavljanje dokumentarnog filma „Katehetska ljetna škola
1971. -1993."autora mr. sc. Pavla Crnjca

Vjeroučiteljica inovatorica
(Dejana BABIĆ - HAJDUKOVI Ć)

Vlč. Marko Šutalo, novi doktor teologije

Novi katehetski uredi

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćom u razvoju

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama

Termini katehetskih škola

Poruke biskupa na početku nove školske godine 2010/11