Katehetski glasnik 12

KG 12 250

Sadržaj Katehetskog glasnika, broj 12. god. VII.(2009.)1

Sadržaj:

Uvodna riječ

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi
(Ivica PAŽIN)

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi
(Josip BARIČEVIĆ, Alojzije HOBLAJ)

Vjeronauk je pitanje identiteta
(Stjepan BALOBAN)

0 društveno-humanističkom području u Prijedlogu NOK-a općenito i o predloženome novom predmetu religijske kulture kao alternativi konfesionalnom vjeronauku u osnovnoj i srednjoj školi posebno
(Josip BARIČEVIĆ)

Predloženi novi predmet religijske kulture u usporedbi s europskim poučavanjem o religijama i vjerovanjima
(Alojzije HOBLAJ)

Konfesionalni model vjeronauka u školi i prijedlog njemu alternativnoga predmeta religijske kulture
(Milan ŠIMUNOVIĆ)

Promišljanja o Nacionalnom okvirnom kurikulumu i religijskim kulturama
(Ivica PAŽIN)

Nacionalni okvirni kurikulum - rasprava
(Zvonka MATOIC)

Nacionalni okvirni kurikulum - rasprava
(Maja ŠIMIČIĆ)

Europski kongres o katoličkim školama
(Alenka ŠULJIĆ PETRC)

Vjeronauk, razvoj škole i rodna perspektiva
(Ana Thea FILIPOVIĆ)

Vjeronauk - resurs za Europu

Katehetska zimska škola za vjeroučitelje u osnovnim školama

Dijete u zajednici svega stvorenoga

Katehetska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju
(Zvonka MATOIC)

Privlačnost „Siromaška iz Asiza"
(Vojmil ŽIC)

Vjeroučitelji mentori i savjetnici 2008./2009.

Trajna izobrazba vjeroučitelja

Obavijesti IZNKU-a HBK

Prikaz knjiga i drugih katehetskih pomagala

In memoriam: Dr. Josip Jakšić