Katehetski glasnik 10

KG 10 250

Sadržaj Katehetskog glasnika, broj 10. god. VI.(2008.)1

Uvodna riječ

“Milosrdni Samaritanac” u vjerskom odgoju.
Govor prigodom Akademije o 15. obljetnici katoličkog vjeronauka u školi.
(Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački)

Hrvatski vjeronaučni hod
(Dr. Marin Srakić, biskup đakovački i srijemski)

Odgovor Crkve na povijesne izazove
(Dr. Milan Šimunović)

Iz nasljeđa u budućnost
Katolički vjeronauk u školi pred izazovima hrvatske i europske škole
(Dr. Ante Pavlović)

U znaku zahvale.
(Dr. Đuro Hranić, pomoćni biskup đakovački i srijemski)

Kakav vjeronauk u školi očekuju vjeroučitelji?
(Sabina Marunčić i Tomislav Tomasić)

Jačati zajedničke naglaske – poštivati različitosti
Izvješće na Okruglom stolu
(Mr. Aziz ef. Hasanović)

Pravoslavna veronauka u Republici Hrvatskoj
Izvješće na Okruglom stolu
(Zoran Majkić)

Istraživanje o katoličkom vjeronauku u školi u Europi
(Mr. Anton Peranić)

Vjeronaučna olimpijada – natjecanje iz vjeronauka za osnovne i srednje škole
(Anita Matković)

Školski vjeronauk i državna matura
(Ivica Živković)

Nacionalni ispit
(Anđa Lovrić)

Predstavljanje međunarodnih projekata rađenih s učenicima gimnazije Vukovar 2005. i 2007. godine
(Ankica Mlinarić)

Katekizam Katoličke crkve – Kompendij
(Dr. Ivica Pažin)

Biblija kroz igru
(Dr. Josip Šimunović)

Obrazovni program za osposobljavanje kateheta
(Dr. Ivica Pažin)

Katehetska zimska škola, 2008.

Jesenske katehetske škole za odgojitelje u vjeri
(Brankica Blažević)

Katehetske škole za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju.
(Zvonka Matoic)

Katehetska proljetna škola
(Dr. Josip Šimunović)

Susret hrvatskih katehetičara
(Dr. Alojzije Hoblaj)

Započeo je zdravstveni odgoj
(Kristina Pavlović)

Mons. dr. Marin Srakić - novi predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
(Dr. Đuro Hranić)

Program Katehetskih škola u 2008. godini

Agencija za odgoj i obrazovanje (adrese)