Katehetski glasnik 9

 KG 9 250

SADRŽAJ

Riječ urednika

Značenje školskoga vjeronauka za dijalog Crkve s društvom i uloga dijaloga u vjeronauku

Homo – experimentum coram Deo Nekoliko misli o odnosu između teološke antropologije i modernih znanosti

Društvo – Crkva: školski vjeronauk kao ispit dijaloga Crkva – društvo

Kako naviještati/katehizirati u pluralističkom i multireligijskom europskom kontekstu?

Poezija u nastavi vjeronauka

Suvremena umjetnost i tradicionalna poruka

Kvalitetna komunikacija vjeroučitelja kao doprinos cjelovitu naviještanju kako u školskoj, takoi u župnoj zajednici

Vjeronaučna olimpijada i konkretna međupredmetna korelacija

Nema obnove župne zajednice bez sustavne i razgranate župne kateheze

Tko može biti župni kateheta – animator?

Termini i teme katehetskih škola i seminara

Vijeće za katehizaciju – novi saziv

Održana radionica za nove voditelje programa ''Teen Star''

Doškolovanje diplomiranih (vjeroučitelja) kateheta/teoliga na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Vjeronaučna olimpijada 2004.: Srednjoeuropski katolički dan

Vjeroučitelj – glavni čimbenik u promicanju položaja i kvalitete vjeronauka u hrvatskoj školi

Odgoj vjere u situaciji etičkoga relativizma i pedagoškog pesimizma

Evangelizacijsko djelo Crkve u župnoj katehezi i školskom vjeronauku

Ususret Bibliji

O znanstveno-stručnom identitetu religiozne pedagogije i katehetike u kontekstu preustroja sveučilišnoga teološkog studija u nas i svijetu