Katehetski glasnik 7

KG 7 250

Sadržaj Katehetskog glasnika, broj 7. god. IV.(2002.)1

Riječ urednika

I. KATEHETSKA ZIMSKA ŠKOLA
"Biblija u vjeronaučnoj nastavi" - Izvješće Katehetske zimske škole 2002.
Iz pedagoških radionica
Pedagoška radionica (br. 9): Didaktičko-metodički pristupi; interpretacijsko-analitički sustav
– Pedagoška radionica (br. 9): VII. tematska cjelina: David Božji odabranik i kralj izraelskoga naroda
– Pedagoška radionica (br. 3): Abraham vjeruje u Boga
Iz rasprave s okruglog stola
Biblija - osnovni odgojni putokaz – Riječ mons. dr. Marina Srakića, predsjednika Vijeća za katehizaciju HBK na otvorenju KZŠ 2002.
Pozdrav s. Elvire Krišto, predsjednice HUVRP-a na otvorenju KZŠ 2002.
Vjeroučitelji - učenici i učitelji (Iz homilije mons. dr..Marina Srakića, predsjednika VK HBK prigodom KZŠ 2002.)
Osvrt na XXIX. Katehetsku zimsku školu

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE
Trajno usavršavanje vjeroučitelja i kateheta
Metodički pristup vjeronaučnoj nastavi
Stručni skup srednjoškolskih vjeroučitelja u Zadru
Stručni skup vjeroučitelja u Splitu
Stručna vijeća vjeroučitelja u krčkoj biskupiji
Katehetski stručni skup o komunikaciji
Stručno vijeće vjeroučitelja Pokupskog i Odransko-goričkog dekanata
Održan skup vjeroučitelja u Varaždinu
Susreti vjeroučitelja po dekanatim
Adventski susret vjeroučitelja u PuliKorizmeni susret vjeroučitelja u Umagu
Programi katehetskih škola u 2002.
Program Katehetske proljetne škole 2002. (Zagreb, 5. i 6.travnja 2002.)
Seminar za vjeroučitelje mentore, savjetnike i nadzornike/savjetnike (Opatija, 11. i 12. ožujka 2002.)

III. STRUČNI PRILOZI
Vjeronauk - rasterećenje ili opterećenje učenika?
Opterećenje i rasterećenje učenika kroz nastavu vjeronauka
Socioreligijsko znanstveno istraživanje - Projekt
Gledanje na život i religiju (Perspektives on life and religion)
Pitanje duhovno-vjerničke formacije vjeroučitelja laika u školi - Prijedlog
Duhovnost i problem ovisnosti
Prava djeteta u nastavi vjeronauka
Razmišljanje vjeroučitelja stažista nad svojom službom
Maturalne radnje iz vjeronauka
40. obljetnica Katehetskog instituta KBF-a (24. studenoga 2001.)
– Pozdravna riječ predstojnika Katehetskog instituta dr. Josipa Baričevića
– Četrdeset godina dosadašnjeg i mogućnosti daljnjeg djelovanja. Katehetskog instituta KBF-a
– Izlaganje dr. Alojzija Hoblaja

IV. IZ NACIONALNOGA KATEHETSKOG UREDA HBK
Stručno-pedagoški nadzornik/savjetnik
Iz prijedloga novog Pravilnika NKU-a HBK
Adresar nad/biskupijskih katehetskih ureda
Najnovije - o vjeronaučnim udžbenicima
Stručni ispiti
– Izvješće o stručnim ispitima u Splitu
– Izvješće o stručnim ispitima u Zagrebu
Hrvatsko katoličko katehetsko društvo
Pravila Hrvatskoga katehetskog društva
Statut: Njemačka katehetska udruga
Vjeronaučna olimpijada Maloga koncila 2002
Prikupljanje bibliografije iz područja pastoralne teologije, religioznog odgoja i kateheze proteklih tridesetak godina
Sjećanje na vlč. Marka Jerkovića
Upitnik za vjeroučitelje promaknute u zvanje mentora ili savjetnika
Podaci o vjeroučenicima i vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama – šk. god. 2001/02.
Godišnja sjednica NKU-a HBK
Susret Hrvatske katoličke mladeži
VI. kateheza: Sačuvaj nas u svom imenu
Proljetni praznici i završetak školske godine

V. PREDŠKOLSKI VJERSKI ODGOJ
Program katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi
Stručno mišljenje Zavoda za unapređivanje školstva o Programu katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi
Staro-novi problem prigovora nekih predstavnika manjinskih vjerskih zajednica, pojedinaca i nekih medija na uvođenje vjerskog odgoja s tvrdnjom da "dijeli" djecu
Ciljevi i zadaće Povjerenstva za predškolski vjerski odgoj NKU-a HBK i biskupijskih katehetskih ureda
Mogućnost ostvarivanja vjerskoga odgoja djece predškolske dobi kroz različite vrste djelatnosti
Likovni izričaj djeteta u korelaciji s vjerskim sadržajem
Slikovnica vjerskog sadržaja i dijete
Lutkom do duše djeteta
Glazba u vjerskom odgoju
Vjerski odgoj u mješovitim skupinama
Djeca jaslične dobi i vjerski odgoj u katoličkom vrtiću
Suradnja s roditeljima u katoličkom vrtiću
Priručnik za odgojitelje u vrtićima i roditelje: Dr. Alojzije Hoblaj, "Božićni i uskrsni trenuci". Vjerski odgoj djece predškolske dobi u suradnji obitelji i vrtića:
Recenzijsko mišljenje o priručniku prof. dr. Alojzija Hoblaja "Božićni i uskrsni trenuci". Vjerski odgoj djece predškolske dobi u suradnji obitelji i vrtića
Teološko-katehetsko doškolovanje odgojiteljica u vrtićima
Upute o postupku uvođenja i provedbe Programa katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi
"Missio canonica" za sestre odgojiteljice u vjeri u dječjim vrtićima
Kateheza Dobrog Pastira - religiozni odgoj djece od 3 do 12 godina u okviru pedagogije M. Montessori
Program Kateheze Dobrog Pastira
Obrazovni program za osposobljavanje katehista