Katehetski glasnik 6

KG 6 250

Sadržaj Katehetskog glasnika, broj 6. god. III.(2001.)2

Riječ urednika

I. STRUČNI ISPITI

1. O polaganju stručnih ispita vjeroučitelja pripravnika – uvodne napomene
2. O stjecanju stručnih obrazovnih naslova za zvanje vjeroučitelja u školi
3. Vjeroučitelj mentor – pomoć vjeroučitelju pripravniku u polaganju stručnoga ispita
4. Program polaganja stručnoga ispita za vjeroučitelje u osnovnoj školi
5. Program polaganja stručnoga ispita za vjeroučitelje u srednjoj školi
6. Polaganje stručnih ispita: sjedišta polaganja stručnih ispita i ispitne komisije
II. VJEROUČITELJI ŠKOLSKI NADZORNICI/SAVJETNICI

1. Osnovne upute za službu vjeroučitelja školskoga nadzornika/savjetnika
2. Imenovanja prvih školskih nadzornika/savjetnika

III. TRAJNOUSAVR ŠAVANJE VJEROUČITELJA

1. Biti – znati – znati činiti – znati živjeti zajedno u temelju novoga modela trajnog usavršavanja
2. Program katehetskih škola u 2002.godini
3. Stručni biskupijski katehetski skupovi
–Novi model skupova
– Raspored skupova od siječnja do srpnja 2002.godine
4. Uloga stručnih vijeća/kolegija vjeroučitelja

IV. VJERSKI ODGOJ U PRED ŠKOLSKIM USTANOVAMA

1. Religiozno-pedagoška kompetencija odgojitelja u vjeri u predškolskim ustanovama (Izvješće s KLJŠ, Zagreb)
2. Model timskog rada na katehetskoj jesenskoj školi u radionici "Bog –stvoritelj svijeta"
3. O programu katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi
4. Osnovne postavke sustavnog uvođenja katoličkoga vjerskog programa u javne predškolske ustanove
5. Seminar:Teološko-katehetsko osposobljavanje – doškolovanje odgojiteljica u vjeri
6. Obavijesti o počecima doškolovanja

V. VJERONAUK U OSNOVNOJ ŠKOLI

1. Profesionalna kompetencija vjeroučitelja u škol i(Izvješće s KLJŠ, Split)
2. Autorsko-urednički tim za udžbenike prvoga i drugog razreda – Priručnik za 1.razred – VII nastavna cjelina
3. Autorsko-urednički tim za udžbenike trećega i četvrtog razreda – Priručnik za vjeroučitelje – Dnevna priprema za vjeronaučni susret – Radna bilježnica
4. Vjeronaučni udžbenik za peti i šesti razred – Vjera daje radost života – III..tematska cjelina petog razreda
5. Autorsko-urednički tim za udžbenike sedmoga i osmog razreda – Potreba pomirenja i praštanja – VII..tematska cjelina sedmog razreda

VI. VJERONAUK U SREDNJOJ ŠKOLI

1. Vjeroučitelj i udžbenik u službi kvalitete srednjoškolskogvjeronauka (Izvješće s KLJŠ, Split)
2. Rad u skupinama
– tematska cjelina: ISUS KRIST –SPASITELJ; nastavna cjelina: ISUS – povijesna osoba – tematska cjelina: ISUS KRIST – SPASITELJ; nastavna cjelina: Pravi Bog i pravi čovjek
3. Neki prijedlozi u svezi s vjeroučenicima srednjoškolcima
4. Novi plan i program srednjoškolskog vjeronauka –obavijest
5. Zaključci s Okruglog stola o pastoralu mladih

VII. ODGOJ U VJERI OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA

Poremećaji u ponašanju i odgoj u vjeri (Izvješće s KLJŠ, Zagreb)

VIII. ŽUPNA KATEHEZA

1. Pastoralno-katehetski plan za obnovu župne zajednice (Izvješće s KLJŠ, Zagreb)
2. Rad na materijalima za župnu katehezu – Pastoralno-koordinacijska zajednica – Program rada "obiteljske zajednice"za jednu pastoralnu godinu
3. Vizija nove župe i mogući pomaci prema dokumentu HBK - Župna kateheza u obnovi župne zajednice
4. Živi krugovi Crkve
IX. KATEHETSKA DOGAĐANJA

1. Intelektualna i duhovna izgradnja – trajna sastavnica vjeroučiteljeva nastojanja – radni susret vjeroučitelja
požeške biskupije
2. Od učenika k Bogu ili od Boga k učeniku?– Susreti vjeroučitelja varaždinske biskupije
3. Dan vjeroučitelja riječke nadbiskupije
– Stručni skupovi za vjeroučitelje u osnovnim školama u riječkoj nadbiskupiji
– Odnos vjeroučitelj – župnik
– Izvješće sa stručnih skupova za vjeroučitelje u osnovnim školama u riječkoj biskupiji
4. Stručni kolegij (aktiv)vjeroučitelja u Otočcu
5. Katehetski događaji u splitsko-makarskoj biskupiji
6. XXV.katehetski dan zadarske nadbiskupije
7. Peti katehetski dan u porečko-pulskoj biskupiji
– Vjerouččitelji i katehetski ured porečko-pulske biskupije
8. U službi kvalitetnije trajne formacije vjeroučitelja u đakovačkoj i srijemskoj biskupiji
9. Susret vjeroučitelja zagrebačke nadbiskupije

X. PRILOZI

1. Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju o katoličkom vjeronauku u školi na kraju šk.god.2000./01
2. Sastanak Međureligijskog povjerenstva za vjeronauk u školi
3. Pitanja vjeroučitelja na katehetskim ljetnim školama u Splitu – odgovori
4. O plodovima 10.godišnje prisutnosti vjeronauka u školi – interview
5. Međunarodni kolokvij u Petrovaradinu - Iskustva vjeronauka u školi
6. Konačno započeo vjeronauk u školama Republike Srbije
7. Crkva i odgoj u Europi
8. Škola projekata ili škola subjekata?– uz Svjetski dan učitelja
9. Vjeronaučna olimpijada – MAK
10. Statistički podaci o vjeroučiteljima u školi – Upitnik
11. Poziv vjeroučiteljima – natječaj za službu tajnika u NKU-u HBK
12. Priopćenje NKU-a HBK: Vjerski odgoj – neotuđivo pravo roditelja