Katehetski glasnik 5

KG 5 250

Sadržaj Katehetskog glasnika, broj 5. god. III.(2001.)1

SADRŽAJ

I. SMJERNICE – ZAKLJUČCI VIJEĆA HBK ZA KATEHIZACIJU

Smjernice i zaključci sa sjednice Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju
Zajednička sjednica vijeća HBK za katehizaciju i katehetskog vijeća BK BIH

II. PLAN I PROGRAM – VJERONAUČNI UDŽBENICI

Tematska struktura novih vjeronaučnih udžbenika za osnovnu školu – radni predložak
Uvodne napomene
Prvi razred osnovne škole
Drugi razred osnovne škole
Treći razred osnovne škole
Četvrti razred osnovne škole
Peti razred osnovne škole
Šesti razred osnovne škole
Sedmi razred osnovne škole
Osmi razred osnovne škole

III. MENTORI – SAVJETNICI – ŠKOLSKI NADZORNICI-SAVJETNICI

Stručni skup za vjeroučitelje mentore, savjetnike i kandidate za školske nadzornike u Novom Vinodolskom
Kakav nam vjeroučitelj danas treba? (Žarko Relota)
Vrednovanje procesa učenja i napredovanja učenika (Ana Ivanek)
Vodič za vjeroučitelje mentore, savjetnike i vjeroučitelje školske nadzornike-savjetnike
Izabrani oblici angažmanavjeroučitelja mentora i savjetnika
Polaganje stručnoga ispita – osnovne informacije

IV. STATISTIČKI PODACI O VJERONAUKU U ŠKOLI

Statistički podaci o upisanima na katolički vjeronauk u srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Nikola Kuzmičić)

V. PREDŠKOLSKI VJERSKI ODGOJ

Veća briga za vjerski odgoj u vrtićima
Doškolovanje odgojiteljica u vjeri u predškolskim ustanovama
Recenzije–mišljenja o knjizi/priručniku Otkrivajmo i upoznajmo svijet zajedno –vjerski odgoj djece predškolske dobi u suradnji obitelji i vrtića
Recenzija – mišljenje mr. Antona Peranića,
Recenzija – mišljenje Lahorke Jurčić-Patrk,

VI. ŽUPNA KATEHEZA

O dokumentu Hrvatske biskupske konferencije"Župna kateheza u obnovi župne zajednice – Plan i program"
Mišljenje dr. Alojzija Hoblaja
Mišljenje dr. Ivice Pažina
Mišljenje mr. Antona Peranića
Mišljenje mr. Ivana Milovčića
Mišljenje mr. Žarka Relote
Pismo msgr. Marijana Oblaka
Opći i posebni kriteriji u pisanju priručnika / katekizma za župnu katehezu (dr. Milan Šimunović i dr. Bernardin Škunca)
Sustavniji pothvati za promociju župne kateheze
O doškolovanju za župnoga katehetu, odnosno pastoralnoga asistenta

VII. STRUČNI KATEHETSKI SKUPOVI

Napomena uredništva
Katehetska zimska škola
Nad/biskupijski katehetski skupovi
Skrb za djecu i mladež s posebnim potrebama
Prema cjelovitom odgoju djece predškolske dobi
Roditelji školski vjeronauk smatraju nezaobilaznim (Tonka Odobašić)
Školski vjeronauk u svjetlu općeg direktorija za katehezu (Tonka Odobašić )
Novi dokument o župnoj katehezi – nove mogućnosti za novo vrijeme
Važnost motivacije vjeroučenika
Pomanjkanje klasičnih oblika religiozne socijalizacije (Dajna Jogan)
Treba li vjeroučitelj evangelizirati? (s. Tatjana Petric)
Evangelizacijsko djelovanje vjeroučitelja u izgradnji crkve i društva (Slavko Jerončić)
Povratak jednostavnosti Evanđelja i Kristovoj pedagogiji (Darija Santini)
Vjera je dar, vjeronauk ponuda, a vjeroučitelj posrednik (Ivo Grbeš)
Kada vjeroučitelji sami vode susret (Sergije Jelenić)
Osigurati kvalitetu i naglasiti bitno (Zvonimir Lončar)
Socijalnu poruku evanđelja kroz vjeronauk treba isticati i živjeti (Tonka Odobašić)
Biti s mladima i voljeti ih (s. Marija Jovanović)
Katehetsko savjetovanje u Mostaru (Ljiljana Drežnjak)
Stručni katehetski aktivi
Uvodna napomena
Plodni katehetski susreti na kvarnerskim otocima (Anton Peranić)
Važan dio složenog procesa (Anton Peranić)
Prijelaz s govora na razgovor (Ivica Cik i Josip Šimunović)
Razmjena iskustava i mišljenja: mentori i savjetnici (Slavko Jerončić)
Pripravnici i njihovi mentori – na mukama (Tonka Odobašić)
Prednosti i problemi (Don Mili Plenković)
Duhovne obnove
Uvodna napomena
I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama I povjerovali joj (Marko Karčić)
Zagrljaj sigurnosti
A vi, što vi kažete, tko sam ja? (Slavko Jerončić)
Prenošenje vlastitoga iskustva povjerenja u Boga (s. M. Katarina Saganić)
Vrijeme posvećeno rastu (Vesna Vlaović)
Najveća promocija Katehetskog instituta
Pozdravna riječ predstojnika Katehetskoga instituta u Zagrebu

VIII. PRIJEDLOZI I ISKUSTVA

Predmet "kultura religija" s aspekta Katoličke crkve (Pavo Jurišić)
Vjeronauk u školi: kako do veće suodgovornosti i suradnje roditelja? (Milan Šimunović)
Model za vjeronaučni susret sa srednjoškolcima (s. Ivona Sliško)
Korelacija (Ružica Lice)
Sve što traže je – potpora (s. Mirjam Kuštreba)
I pazimo jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djela (Heb 10,24) (Ružica Lice)
Web-stranica Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (Josip Rukelj)

IX. IN MEMORIAM

Zaslužni za novu evangelizaciju i katehezu
Dr. Ana Gabrijela Šabić
Komemoracija dr. Ane Gabrijele Šabić
Govor župnika Josipa Dumbovića
Riječ dr. Alojzija Hoblaja
Uvodna riječ i homilija msgr. dr. Vlade Košića
Spomen slovo dr. Ante Sekulića
Mr. Marko Jerković
Riječ msgr. Dr. Marina Srakića,
Riječ predstojnika NKU-a HBK msgr. Dr. Milana Šimunovića
Život i djelo mr. Marka Jerkovića, promicatelja suvremene katehizacije u Đakovačkoj i srijemskoj biskupiji (Ivica Pažin)
Doprinos mr. Marka Jerkovića katehetskom pokretu Crkve u Hrvata (Ante Pavlović)
Spomen na Marka Jerkovića (Stjepan Baloban)
Savjetnik, učitelj, potporanj (Ivan Milovčić)

X. TRAJNO USAVRŠAVANJE VJEROUČITELJA I KATEHETA – KATEHETSKE ŠKOLE

Trajno usavršavanje vjeroučitelja u školi i kateheta u župnoj zajednici
Nova koncepcija i programi u 2001.
Vodstvo za trajno usavršavanje vjeroučitelja u školi i kateheta u župnoj zajednici
1. Povjerenstvo za katehetsku ljetnu školu – za vjeroučitelje u osnovnoj školi
2. Povjerenstvo za katehetsku ljetnu školu – za vjeroučitelje u srednjoj školi
3. Povjerenstvo katehetske škole za župnu katehezu – za župnike, župne vikare, katehete i katehistice, povjerenike za mlade te pastoralne suradnike-asistente
4. Povjerenstvo za katehetsku školu – za odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama
5. Povjerenstvo za katehetsku školu – za odgojitelje u vjeri osoba s posebnim potrebama

Katehetske škole u 2001. godini
1. Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u osnovnoj školi
2. Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama
3. Katehetska jesenska škola za župnu katehezu
4. Katehetska jesenska škola za odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama
5. Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s posebnim potrebama

XI. IZ NACIONALNOG KATEHETSKOG UREDA

Iz kronologije NKU-a HBK
Obnovljeni adresar Nacionalnoga katehetskog ureda i nad/biskupijskih katehetskih ureda
Nacionalni katehetski ured hrvatske biskupske konferencije
Viši savjetnici NKU-a HBK

NAŠA IZDANJA