Katehetski glasnik 4

KG 4 250

Sadržaj Katehetskog glasnika, broj 4. god. II.(2000.)3

UVODNA RIJEČ
SADRŽAJ

I. PORUKA HRVATSKIH BISKUPA "Župna kateheza u službi župne zajednice"

II. S KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE – SPLIT 2000

Priopćenje
Deklaracija o katoličkom vjeronauku u školi
Naglasci iz rasprave na katehetskoj ljetnoj školi
Župna kateheza – u kojoj župi i za kakvu župu danas?
O vjeroučitelju u školi i njegovoj uključenosti u župnu zajednicu
O komplementarnosti školskoga vjeronauka i župne kateheze
Okrugli stol: novi školski vjeronaučni udžbenici i pomagala
O laičnosti i neutralnosti škole
O duhovnom identitetu hrvatskoga nacionalnog bića
O prijedlogu Osnove za ustroj školstva Republike Hrvatske Ministarstva prosvjete i športa i prosvjetnog vijeća Republike Hrvatske
Izvješća iz timskoga rada
Plan i program župne kateheze - liturgijski i katehetski aspekti
Prvopričesnička skupina
Skupina katehizanata između Prve pričesti i Krizme
Potvrđenička skupina
Skupine mladih poslije Krizme
Obiteljska zajednica
Pastoralna koordinacijska zajednica
Liturgijska zajednica
Biblijska zajednica
Molitveno-meditativna zajednica
Karitativna zajednica
Zajednica za osobe s posebnim potrebama
Zajednica kršćanske kulture duha
Ekološka zajednica
Pozdravi – uvodni i završni govori
Msgr. dr. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski
Msgr. dr. Marin Srakić, biskup đakovački i srijemski, predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju
Msgr. Ivan Prenđa, nadbiskup zadarski
Msgr. Marko Culej, biskup varaždinski
Dr. Marin Škarica, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu
Mr. Ivan Vavra, zamjenik ministra prosvjete i športa Republike Hrvatske
Drugačija katehetska odgovornost za novo vrijeme i sve zahtjevnije zadatke
Osnovni podaci o sudionicima XXII. katehetske ljetne škole – Split 29. – 31. kolovoza 2000.
Zahvalna riječ dr. Milana Šimunovića, predstojnika NKU-a HBK, na završetku rada KLJŠ
Iz homilije msgr. dr. Marina Srakića

III. PRIPRAVNIČKI STAŽ VJEROUČITELJA

Uvod
Program stažiranja vjeroučitelja pripravnika
Temeljne odredbe
Opći dio programa
Metodički dio programa
Prijavnica
Literatura
Prijedlog sustava vrednovanja kvalitete poučavanja vjeronauka

IV. TRAJNO USAVRŠAVANJE VJEROUČITELJA

Stručni skupovi u 2001. na nacionalnom planu
Provedbeni plan i program redovitog i trajnog stručnog katehetskog usavršavanja vjeroučitelja u školi i kateheta u župnoj zajednici
Stručno školovanje i usavršavanje obiteljskih i drugih animatora
Podaci o vjeroučiteljima
Podaci o vjeroučenicima

V. AKTUALNA PITANJA

Utemeljenost i specifičnost vjeronauka u školi i novih oblika župne kateheze
Iz homilije msgr. Josipa Bozanića
O položaju i poslanju vjeroučitelja u vrijednosno usmjerenoj školi
Ispisivanje i ponovno upisivanje na vjeronauk u školi
Uloga svećenika u promicanju novih oblika kateheze u župnoj zajednici
Župna zajednica – župnik – vjeroučitelj u školi
Rad na izradi školskih vjeronaučnih udžbenika
Novi program i udžbenici za srednjoškolski vjeronauk

VI. UZ "OSNOVU ZA USTROJ ŠKOLSTVA REPUBLIKE HRVATSKE"

Komentar dr. Alojzija Hoblaja, pročelnika katedre religiozne pedagogije i katehetike na KBF-u u Zagrebu
Osvrt jednog vjeroučitelja na "Osnovu za ustroj školstva Republike Hrvatske"
Doprinos vjeronauka novom ustroju školstva
Dopis msgr. dr. Marina Srakića

VII. ISKUSTVA I PRIJEDLOZI

Iskustvo jedne vjeroučiteljice
Model rada s mladima i odraslima na temu: Euharistija
Ljubav počinje tamo gdje prestaje korist
Traženje novih putova
Vrednovanjem do samoaktualizacije
Mlade snage Hvarske biskupije
Riječ je o vjeronauku u školi
Na satu vjeronauka…
Djelovanje iz vjere
Adventske sličice
Susret članova pastoralnog i ekonomskog vijeća te vjeroučitelja župe sv. Antuna Padovanskog iz Zagreba

VIII. STRUČNI SKUPOVI

IV. katehetski dan Porečko-pulske biskupije

Katehetski skupovi u Požeškoj biskupiji
Vjeroučitelj u srednjoj školi
Nužnost suradničkog odnosa
Katehetski dan Zadarske nadbiskupije
Jubilej vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije
O vjerskoj pouci u školi i župnoj katehezi
Konferencija za vjeroučitelje u austrijskom Gradišću

IX. IZ NKU-a

Sjednica predstojnika biskupijskih katehetskih ureda

Imenovanje vjeroučitelja školskih nadzornika–savjetnika
Završetak studija – nostrifikacija diplome
Biskupijski katehetski uredi i Nacionalni katehetski ured HBK – Nužnost preustroja
Katehetski glasnik – radost i nada
Pothvati i zadaci NKU-a HBK
Promjene – u adresama i osoblju

X. PREPORUČAMO - IZDANJA

Župna kateheza u obnovi župne zajednice – Plan i program

Alojzije Hoblaj – Otkrivajmo i upoznajmo svijet zajedno
Europsko istraživanje vrednota
Eko katolički kalendar

XI. KATEHETSKA ZIMSKA ŠKOLA

XII. PROGRAM I PRAVILA VJERONAUČNE OLIMPIJADE MALOGA KONCILA