Katehetski glasnik 3

KG 3 250

Sadržaj Katehetskog glasnika god. II. br. 2(3)/2000.:

Važno i novo o Katehetskom glasniku – sve o narudžbi i pretplati
Preporuka KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE
Riječ urednika
Poruka naših biskupa o vjeronauku u školi i župnoj katehezi

STRUČNI KATEHETSKI KOLOKVIJ

Priopćenje: Aktualan katehetski trenutak – promišljanje i perspektive hrvatske kateheze

Pitanja za raspravu

Kamo ide naša kateheza? Izazovi sadašnjeg trenutka

Novi hrvatski vjeronaučni udžbenici za osnovnu i srednju školu

Predstavljanje autorsko-uredničkih timova

Hrvatsko katoličko katehetsko društvo

Primjedbe, sugestije i važniji naglasci iz rasprave

Predstavljanje Općeg direktorija za katehezu

Predstavljanje knjige Zabrana školskog vjeronauka u doba komunizma

- Riječ dr. Rudija Paloša, u ime izdavača

- Riječ autora msgr. dr. Marina Srakića

- Govor zagrebačkoga nadbiskupa i predsjednika HBK msgr. Josipa Bozanića

- Riječ prof. Ivana Vavre, zamjenika ministra prosvjete i športa

Sudionici Stručnog katehetskog kolokvija (popis s adresama)

STRUČNI BISKUPIJSKI KATEHETSKI SKUPOVI

Otajstvo Utjelovljenja i kateheza Velikog jubileja (27. KZŠ)

Nova župna kateheza za novu župnu zajednicu

Katehetski stručni skup u Đakovu

Iz Katehetskoga ureda krčke biskupije (duhovne obnove)

Katehetski skup u Dubrovniku

Katehetski skupovi u požeškoj biskupiji (evangelizacija - kateheza odraslih, rad s mladima)

Korizmeni susret vjeroučitelja porečko-pulske biskupije - Euharistija - kruh života

Susret za vjeroučitelje laike u riječko-senjskoj nadbiskupiji

Stručni aktivi u riječko-senjskoj nadbiskupiji

Skup vjeroučitelja, kapelana i župnika u karlovačkoj regiji

Seminar za vjeroučitelje zagrebačke nadbiskupije

Stručni skup vjeroučitelja laika srednjih škola u varaždinskoj biskupiji

Stručni katehetski skup u šibenskoj biskupiji (didaktička osposobljenost vjeroučitelja)

Stručni katehetski skup u splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Sjednica Katehetskoga vijeća BK BiH

Stručni skup u mostarsko-duvanjskoj i trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji

RADNO-PRAVNI STATUS VJEROUČITELJA U ŠKOLI

Naputak Ministarstva prosvjete i športa o Radno-pravnom statusu vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama

Važne napomene NKU-a HBK u povodu naputka Ministarstva prosvjete i športa – za predstojnike biskupijskih katehetskih ureda i vjeroučitelje

Odgovornost i kompetencije župnika u odgoju u vjeri

Upitnik za župnike prigodom pokretanja postupka za dobivanje mandata

Stjecanje stručnih obrazovnih naslova za zvanje vjeroučitelja u školi

Pismo msgr.dr. Marina Srakića visokim crkvenim učilištima

STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

Obrazloženje uspostave savjetodavne i nadzorne službe radi unaprjeđenja i nadzora vjeronauka u školi

Promaknuće vjeroučitelja u zvanje mentora i savjetnika

Vjeroučitelji i odgojitelji

Vjeroučitelji mentori i savjetnici (popis s adresama)

Vodič za vjeroučitelje mentore, savjetnike i nadzornike

Upute o načinu praćenja i ocjenjivanja vjeroučenika

Motivacija u nastavnom procesu

O VJERONAUKU U ŠKOLI – RAZMIŠLJANJA … NAŠ STAV

Religijska kultura – učiteljica života (Vjesnik)

Osjeća se neizvjesnost na mnogim područjima javnoga života

Tko od vjeronauka pravi incident?

Čudna razmišljanja iz crkvenih krugova

Multikulturalna zamka

Za veću suradnju u Crkvi

Odgovor na novinarsku tvrdnju o “zakinutosti” drugih vjerskih zajednica

Stav NKU-a HBK

Čime najbolje možemo odgovoriti na neprikrivene želje da se vjeronauk “izbaci iz škole”?

U prilog konfesionalnoga vjeronauka

Zašto vjeronauk u školi

Školski vjeronauk u Europi - IX. europski forum u Bratislavi

ZAKLJUČCI – SMJERNICE - VIJESTI

Novi katehetski pothvati u našoj Crkvi

Promemorija – važniji katehetski zadaci nakon zasjedanja HBK (5. travnja 2000.)

Anketni list pri upisu na vjeronauk

Dodatno objašnjenje uz “Anketni list” za roditelje djece i srednjoškolce u povodu upisa na vjeronauk

Formular kanonskoga mandata

Udžbenici, priručnici i druga pomagala za školski vjeronauk te katehetska pomagala za župnu katehezu

Nastavni program i plan za doškolovanje odgojiteljica u predškolskim ustanovama

Pismo msgr. dr. Marina Srakića crkvenim učilištima

Model doškolovanja odgojiteljica u đakovačkoj biskupiji

Bez pohađanja vjeronauka u školi nema ni pripuštanja na sakramente

Prozivanje u svezi sa sudjelovanjem na misi

Pastoral sakramenta Potvrde – između vjeronaučnoga znanja i vjerničkog iskustva

Kako danas postati kršćaninom u Europi? Izvješće sa Kongresa Europske katehetske ekipe

Angažiranost vjeroučitelja u sinodskim razgovorima (Đakovo)

Odlučniji zaokret u župnoj katehezi mladih (uz Nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži)

Model za vjeronaučni susret s mladima i odraslima

Župnik, predstojnik, vjeroučitelj i savjetnik - intervju

Intervju sa Zdravkom Ostroškim, ravnateljem Rudarske i kemijske škole u Varaždinu

Život kao dar - maturalna radnja iz vjeronauka

Naša solidarnost s katehetama u kotorskoj biskupiji

Jubilejsko okupljanje-hodočašće vjeroučitelja (prijedlog)

Novi program za nastavu vjeronauka u srednjim školama

Obavijesti o "ekvivalenciji"

NKU HBK na zajedničkom djelu s "Malim koncilom – MAKOM"

Vjeronaučna olimpijada MAK

IZ NKU-a HBK

Kronologija rada (siječanj – lipanj 2000.)

Predvođenje katehetskoga pastorala. Potreba bolje organiziranosti na razini HBK (NKU HBK) pojedinih biskupija (biskupijski katehetski uredi)

PREPORUČAMO

Opći direktorij za katehezu

Veliki jubilej - euharistijske kateheze

Katehetski glasnik - br. 1 (1999.) i br. 1 (2) (2000.)

212 metoda za vjeronauk

Zabrana školskoga vjeronauka u doba komunizma

PROGRAM KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE

U SPLITU, 29. – 31. kolovoza 2000.

Prijavnica