Katehetski glasnik 1

KG 1 250

Sadržaj Katehetskog glasnika god. I. br. 1(1) /1999.:

Uvodna riječ urednika

Riječ msgr. dr. Marijana Srakića, biskupa đakovačkog i srijemskog
predsjednika Vijeća za katehizaciju HBK....

Riječ dr. Mije Cindrića, pomoćnika ministra prosvjete i športa
i ravnatelja Zavoda za unapređenje školstva....

NACIONALNI KATEHETSKI URED HBK
BISKUPIJSKI KATEHETSKI UREDI
PRAVILNIK Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije
(NKU HBK)....
Vodstvo NKU-a, viši savjetnici - adresar....
Formiranje komisija NKU-a HBK...
Vijeće za katehizaciju HBK
Biskupijski katehetski uredi - važnosti i zadaci...
Adresar biskupijskih katehetskih ureda....

RIJEČ CRKVE I DRŽAVE
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području
odgoja i kulture
Ugovor između Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o katoličkom
vjerskom odgoju u javnim školama i predškolskim javnim ustanovama
Prigodni govor biskupa msgr. dr. Marina Srakića, biskupa đakovačkog i srijemskog
i predsjednika Vijeća za katehizaciju HBK i ministra prosvjete i športa Republike Hrvatske i mr. sc. Božidara Puglenika...

STRUČNI KATEHETSKI SKUPOVI
Katehetska zimska škola....
Nacionalni stručni skup o vjerskom odgoju predškolske dobi.
u izvanobiteljskim uvjetima...
Prijedlog: Doškolavanje odgojitelja i stručnih suradnika te vjeroučitelja
za vjerski odgoj djece u predškolskim ustanovama....
Stručni skup "Vjeronauk u srednjoj školi"....
Novo – o Planu i programu....
Stručni skup o vjerskom odgoju djece i mladeži s posebnim potrebama....
Prijedlog ; Doškovanje za vjerski odgoj djece i mkadeži s posebnim potrebama

PRILOG STAVRANJU NOVIH OBLIKA ŽUPNE KATEHEZE
Katehetski stručni skup o Planu i programu župne kateheze....
Pastoralnih mladih na pragu trećeg tisućljeća....
O važnosti studentske katheze....
Europski skup odgovornih za promicanje kateheze....
Europa se pita o obitlejskoj katehezi....
Iz Poruke hrvatskih biskupa o vjerskom odgoju u školi i župnoj zajednici....

VJEROUČITELJ DANAS
Katehetama i katehisticama na razmišljanje...
Stručna kvalifikacija vjeroučitelja - pitanje ekvivalencija
Svjedočki vjeronauk....
Vjeroučitelj o vjeronauku (u "prijelaznom razdoblju")....
Konzultacijski razgovor prigodom pokretanja postupka za dobivanje
mandata za predavanje vjeronauka....
Dnevna priprema za vjeronaučni susret...
Statistički pregled nekih podataka o stanju o vjeronauka u osnovnoj
i srednjoj školi u Republici Hrvatskoj....
Metodičke vježbe iz katehetike
Odgojna prisutnost Crkve u školi ili evangelizacija
Odnos vjeroučitelja prema štrajku u školi

POSEBNA PITANJA I USMJERENJA
Glavni zaključci i naglasci sa sastanka predstojnika katehetskih biskupijskih ureda
delegacija NKU-a HBK i Ministarstva i prosvjete i športa....
Pravilnici o napredovanju i stručnim ispitima vjeroučiteljima....
Uvodna napomena
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu.
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom
i srednjem školstvu
Mentori u odgojno-obrazovnom sustavu
Kriterije – upute za izradbu informativnog listića (za roditelje i učenike)....
Obavijest Zavoda za unapređenje školstva u broju sati vjeronauka u srednjoj školi
Zamjena vjeroučitelja u školama....
Kateheza u evangelizacijskom poslanju Crkve prema ODK '97....
O prijevodu Općeg direktorija za katehezu (1997) na hrvatski jezik
Što je s vjeronaukom koji nudi Osnovna waldorfska škola u Hrvatskoj
Rada na novim vjeronaučnim udžbenicima....
Trajno usavršavanje vjeroučitelja – popis stručnih skupova u šk. god. 1999. / 2000.
Permanentno obrazovanje vjeroučitelja i vjeroučiteljica
(izvješće sa sastanka NKU-a i Unije VRP).
Sjednica Vijeća za katehizaciju

POZIV NA SURADNJU
O vjeronauku otvorenije i objektivnije i suradnički zauzetije....
Katehetski krug NKU-a HBK.
Djelotvornija suradnja obitelji, župe i škole - Nužnost rasprave.
Vjeronauk u školi. Važnost doprinosa Hravatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika

TISAK O VJERONAUK
Priopćenje za javnost NKU-a HBK povodom napisa u tisku
Izjava msgr. dr. Marina Srakića "Slobodna Dalmacija".....
"Povelja o europskom vjeronauku"

VAŽNIJA KATEHETSKA IZDANJA
Katekizam Katoličke Crkve
Catechesi tradendae" - Apostolska pobudnica....
Program vjrerskog odgoja djece predškolske dobi u izvan obiteljskim uvjetima.
A. Hoblaj: Od zrna do kruha
Plan i program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi.
Pustite malene k meni – Zbornik radova sa stručnog skupa
Srcem prema vjeri – Zbornik radova sa stručnog skupa
Važnija katehetska izdanja Katehetskog salezijanskog centra....
Kateheza – časopis za vjeronauk u školi i katehezu....
Aktualno stanje školskog vjeronauka i župne katehezeu u Crkvi u Hrvata...
Pastoralnih mladih na pragu trećeg tisućljeća.....
Pomagala za župnu katehezu – izdanja HILP-a.....
Neka važnija izdanja Kršćanske sadašnjosti.....
Pravednik živi od vjere....
Na putu mira....
Izradba priručnika za posebne dane i prigode u školskoj godini s vjerskim obilježjima....

IZVJEŠĆE O RADU NKU-a HBK
Kronologija važnijih događanja
U vidu djelotvornije funkcioniranja NKU-a HBK – zamjenica predstojnika
i stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik....
Primjedbe i očekivanja Hrvatske biskupske konferencije....

KATEHETSKA LJETNA ŠKOLA (2. – 4. rujna 1999.)
SUVREMENI IZAZOVI HRVATSKOJ KATEHEZI ZA TREĆE TISUĆLJEĆE