Novosti iz Agencije za odgoj i obrazovanje

Djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, a uređena je Zakonom i Statutom o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.              

Do sada su savjetnici i viši savjetnici Agencije obavljali stručne, savjetodavne i nadzorničke poslove prema teritorijalnoj podjeli, tj. nadležnost pojedinog savjetnika bila je određena prema području koje pripada Središnjem uredu u Zagrebu ili pripadajućim podružnicama AZOO-a u Rijeci, Splitu ili Osijeku.  

Novost u Agenciji za odgoj i obrazovanje je formiranje Odjela za stručno-pedagoški nadzor u koji je premješteno 17 savjetnika za svako predmetno područje. Odjel je započeo s radom 2. svibnja ove godine. S obzirom na navedenu novost došlo je do preraspodjele poslova svih viših savjetnika, pa tako i viših savjetnika za vjeronauk.

Budući da je Sabina Marunčić, prof., viša savjetnica premještena u Odjel za stručno-pedagoški nadzor, zadužena je za nadzorničke poslove nad radom vjeroučitelja na području Republike Hrvatske. Savjetodavne poslove koje je obavljala do 1. svibnja ove godine preuzeo je Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik. To su u prvom redu organizacija i provedba stručnih ispita i stručnog usavršavanja na području podružnice Split (Splitsko-makarska nadbiskupija, Šibenska, Dubrovačka i Hvarske biskupija te Zadarska nadbiskupija).

Nakon dužeg bolovanja na posao se vratio viši savjetnik Dalibor Adžić, prof., čemu se radujemo, koji će kao predsjednik Ispitnog povjerenstva provoditi stručne ispite za vjeroučitelje osnovnih škola koji stručni ispit polažu u Zagrebu.

Elektroničko prijavljivanje na stručne skupove i dalje je obavezno, a na temelju dosadašnjega iskustva možemo primijeti da je dobro zaživjelo. Rješenja za povremene poteškoća mogu se pronaći u aplikaciji za prijave na linku Upute korisnicima. Jedan od razloga zbog kojega mogu nastati poteškoće su višestruke prijave u sustav ettaedu pa pozivamo sve koji su se nekoliko puta prijavili da o tome pošalju e-poštu na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se višestruke prijave poništile te time smanjili problemi prilikom prijava na stručne skupove. Naglašavamo da je o uspješnoj prijavi na stručni skup potrebno dobiti povratnu informaciju na adresu e-pošte koja je navedena u registraciji. Ako se to ne dogodi, dobro bi bilo kontaktirati nadležnoga višeg savjetnika ili višu savjetnicu kako bi se na vrijeme vidjelo o čemu je riječ te kako biste se uspješno prijavili na željeni stručni skup. Sve navedeno vrijedi i za prijave putem ettaedu aplikacije za županijska stručna vijeća.

Sljedeća novost koja nas očekuje je izdavanje elektroničkih potvrda o sudjelovanju na  stručnom skupu. Od sljedeće Katehetske škole izrađivat će se elektroničke potvrde koje će svaki sudionik stručnoga skupa koji je sudjelovao u programu, za sebe otisnuti te priložiti u osobnik škole u kojoj radi.

Viši savjetnici za vjeronauk Agencije za odgoj i obrazovanje