2013. godina

Počele su pripreme za Vjeronaučnu olimpijadu za školsku godinu 2012/2013.

logo olimpijada 2013